Cứu Biển

Cứu Biển

Có thể bạn chưa biết điều này về Dead Sea…
01.jpg
Formosa tuyên bố VN chỉ có thể chọn 1:
02.jpg
Ai tiếp tay cho giặc chơi bài tráo?
03.jpg
“Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…”
04.jpg
Sẽ đứng nhất thế giới nay mai…
05.jpg
Từ “Chống Mỹ đến người VN cuối cùng”
Tới “Tận diệt An Nam cho đến cách cuối cùng”…
06.jpg
Chỉ lo đối phó với dân, đó là loại nhà nước gì?
07.jpg
Lỗi gì ?
08.jpg
Câu hỏi treo ngành…
09.jpg
Cứ tưởng lời lão 5Cam là danh ngôn…
10.jpg
Nỗ Lực Giảm Nhiệt?
11.jpg
Ngày xưa chỉ mỗi Đồng Lòa
Nay Yuan bịt mắt cả nhà nó đui…
12.jpg
Thằng nào?
13.jpg
Tài Nguyên Môi Trường hay An Ninh Trật Tự?
14.jpg
An ninh Trật tự coi nào!
15.jpg
Công an khóa trái tim người?
Hay, bài thơ này thuộc hàng “Nhân Văn-Giai Phẩm” của thế kỷ 21?
16.jpgchains-lock.png
RUỘNG LÚA THÀNH RUỘNG MUỐI, NGHĨ GÌ?
TÔM CÁ CHẾT & LÃNH ĐẠO CÂM, NGHĨ GÌ?
BÙN ĐỎ NGẬP & NỢ CÔNG TRÀN, NGHĨ GÌ?
KIÊU BINH LOẠN & NGOẠI GIAO HÈN, NGHĨ GÌ?
THÁNG TƯ ĐEN & QUỐC TẾ LAO ĐỘNG, NGHĨ GÌ?
NGHĨ GÌ? NGHĨ GÌ? NGHĨ GÌ? NGHĨ GÌ? NGHĨ GÌ?
NGHĨ GÌ NÀO?
17.jpg
Cùng Bộ, Chẳng Đồng Bộ…
18.jpg
Nghiên cứu đúng quy trình…
19.jpg
Ghế Khuyết Mông…
20.jpg
Sôi máu với thằng ăn cướp mắng dân ăn cắp…
21.jpg
Dân thiết tha mời. Hãy gióng tai nghe này Fúc…
22.jpg
Láo chết liền ! Thật !
23.jpg
Quốc Tang của cá biển – Quốc Táng bằng pháo hoa…
24.jpg
Cty gang thép của Tàu giết sạch cá Việt?
ĐẢNG & NHÀ NƯỚC ĐÃ CÓ ĐỐI SÁCH HỮU HIỆU ĐÂY RỒI :
Để cá & người ngưng chết: BẮN RỰC PHÁO HOA & BẮT DÂN VỀ ĐỒN
25.jpg
Không được đâu là Không được đâu…
26.jpg
Dân chọn gì mặc kệ. Đảng đã chọn gang thép…
27.jpg
Khẩu Hiệu Thời Đại…
28.jpg
Triều đình đã xác nhận Hà Tĩnh là Vùng Lãnh Thổ Nước Bạn.
(ảnh FB Nguyễn Hoàng Thanh Tâm)
29.jpg
Giặc đang đầu độc Biển Đông lẫn Dân Việt.
Lằn ranh giữa dân & giặc đã quá rõ.
CÔNG AN ĐANG ĐỨNG VỀ PHÍA NÀO?
30.jpg
Biểu tình đấu tranh tận gốc…
31.jpg
#DMCS – Vẫn thường nghe lặp lại…
32.jpg
#DMCS nó sợ làm ồn…
33.jpg
Có mấy cách đầu độc một dân tộc?
34.jpg
Phân loại độc tố…
35.jpg
Hỏi độc!
36.jpg
Nhớ LÀM THẬT SẠCH !
37.jpg
Làm ơn…
38.jpg
Formosa chỉ là chuyện ở ngọn – CSVN mới là chuyện ở gốc –
Xô bật gốc thì không còn phải lo chuyện ngọn (cả bôxít, cả rừng đầu nguồn, cả Bản Giốc, cả Dung Quất, cả Vinacácthứ, cả nợ công, cả Formosa…)!
Thật!
39.jpg
Trò Ma Của Quỷ…
40.jpg
Phương châm + Nội quy = 2 trong 1
41.jpg
Ai bảo quang nào cũng là quang, nào?
42.jpg
Nó là ai? Nó phục vụ ai?
43.jpg
Truyền thống đảng CSVN: độc quyền lừa dối giết dân!
44.jpg
Trong cuộc tuần hành 01/5/2016, bà con Hà Nội hô gì, đòi gì?
45.jpg
FORMOSA KHÔNG BỊ TỘI ĐẦU ĐỘC BIỂN.
Theo mạng Trần Đại Quang, nó bị tội chủ mưu tạo vỏ bọc cho các thế lực thù địch…
46.jpg
Ai bảo Fúc hèn thì cần nghĩ lại…
47.jpg
Lãnh đạo ăn cá nhập, dụ dân ăn cá nhiễm độc, có khốn nạn không?
48.jpg
Sai nha của Thái Thú?
49.jpg
Chuyện Cá VN…
50.jpg
Lãnh đạo có ăn cá thì dân cũng chỉ có thể nghĩ là lãnh đạo ăn cá…m!
51.jpg
Cứu Biển Đông…
52.jpg
Cứu môi trường…
53.jpg
Yêu sách đơn giản…
54.jpg
Tôm cá bị diệt, chủ quyền còn không?
55.jpg
Ai?
56.jpg
Ai? Ai? Ai?
57.jpg
Kẻ nào?
58.jpg
Phản quốc là gì?
59.jpg
Không ai có thể độc quyền – độc bá xứ này!
60.jpg
Thế lực nào?
61.jpg
Tội ác lũy thừa…
62.jpg
VN sẽ ra sao?
63.jpg
Trách nhiệm về ai?
64.jpg
Kẻ nào nối dáo cho giặc?
65.jpg
đảng nhơ – biển nhớp ?
66.jpg
Love Hanoi
67.jpg
Love VT
68.jpg
Tranh của bé…
69.jpg
tay sai Hoa Nam?
70.jpg

Hãy thử đếm xem…
71.jpg
Thằng nào?
72.jpg

03/5/2016 – Tròn 79 năm tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của Margaret Mitchell được trao giải Pulitzer.
Blogger Đinh Tấn Lực