Lo sợ Diễn biến Hòa bình -- Roger Cohen

Lo sợ Diễn biến Hòa bình

ROGER COHEN

Ngày 24-5-2009

“…Cùng đi theo với sự chuyển đổi (kinh tế) ấy còn có nhiều chuyện khác hơn nữa đã và đang biến 'cuộc diễn biến hòa bình' thành một loài ác quỷ, làm cho các nhân vật trong bộ chính trị của các nước Á châu đêm đêm không ngủ được.

Công nghệ (thông tin) đã và đang dẫn dắt ‘tất cả’ mọi người ra khỏi chế độ chuyên chế độc tài. Đêm đen của linh hồn của chủ nghĩa Stalin hay Mao đã được cất giữ vào lịch sử bởi những xã hội trên mạng internet…

Shi Guoliang, thuộc trường Đại học Thanh niên Trung Quốc ở Bắc Kinh ngành Khoa học Chính trị, đang nghiên cứu về quan điểm xã hội của tầng lớp thanh niên, đã nói với tờ Financial Times rằng: ‘Các sinh viên không thực hiện những cuộc biểu tình ngồi, họ [diễn đạt ý kiến của họ trên] blog và sử dụng mạng xã hội Twitter’...”.

Hiệu đính: Trần Hoàng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009

Đại Vệ Chí Dị -- Người Buôn GióBài làm đề thi Phân Viện Báo Chí Tuyên Truyền.

Đại Vệ Chí Dị.

Vệ Vương là Manh lên ngôi được 8 năm, đất nước thanh bình. Bốn phương phẳng lặng. Khắp nơi vang lên câu hát ca ngợi ơn đức triều đình. Biểu từ các trấn báo về kinh toàn điều phồn vinh, an lạc. Mạnh Vương đến ngày giỗ tiên đế dẫn quần thần vào thái miếu làm lễ , ra cửa thấy trời đất an hòa, cỏ cây xanh tốt bèn hứng khởi làm thơ.

Từ khi ta có chủ trương
Hướng về Tần Quốc, Vệ hưng thế này
Muôn nơi no ấm đủ đầy
Yên bình, phát triển ngày ngày một cao

Quần thần đi theo, ai cũng vỗ tay tán thưởng. Mạnh Vương chợt nhớ điều gì, gọi đại thần bộ Lễ là Khiêm đến dặn.

- Đối với nước Tần phải tuyệt đối trung thành

- Đối với quan Tần phải tuyệt đối lễ phép

- Đối với dân Tần tuyệt đối ưu ái

- Đối xử chủ quyền tuyệt đối nhún nhường

- Đối với vua Tần tuyệt đối nghe lời.

- Có 5 điều ấy, ngươi chớ quên.

Khiêm vâng dạ ghi nhớ trong lòng lời dạy của Vệ Vương. Mấy ngày sau có hội nghị các đại thần bộ Lễ các nước về tụ tại kinh thành nước Vệ. Khiêm thấy đại thần bộ lễ nước Tần đi dạo ngoài hiên lúc ngoài giờ công, mặt đại thần Tần lạnh tanh như có vẻ bực tức.Khiêm rón rén đến gần nói.
- Dạ thưa đại nhân, ban nãy trong phòng tiểu nhân không tiện hỏi. Ngài có điều gì không vừa lòng ạ.

Đại Thần bộ Lễ nước Tần là Khiết Trì, cau mày hỏi.
- Việc Tây Nguyên các ông lo đến đâu rồi, đã có tiến triển quan trọng gì để chứng minh tinh thần hợp tác toàn diện theo chủ trương 5 điều Vệ Vương dạy chưa ?

Khiêm cung kính tâu rằng.
- Thưa đại nhân, từ khi thiết lập trạm thông tin nóng thông suốt từ thiên triều về đây, nước Vệ không bao giờ dám lơ là ạ. Nay đã cho khai thác rồi ạ.

Khiết Trì phất tay áo đến ''xoạch'' một cái. Tiếng kêu như có kim khí bên trong. Khiêm cúi thấp người vẻ tránh đòn. Trì hỏi.
- Còn chuyện biên giới và hải đảo, bàn đến đâu rồi.?

Khiêm lễ phép thưa.
- Dạ biên giới cơ bản đã hoàn tất, chỗ nào Thiên triều nói là của thiên triều nước Vệ không dám trái mệnh ạ.

Khiết Trì cau mày.
- Thế còn biển đã bàn đến đâu rồi, thống nhất chưa. Sao dùng dằng mãi thế.?

Khiêm gãi đầu thưa.
- Cái này trong nước Vệ còn nhiều ý kiến, xin thiên triều mạnh tay thêm tí nữa để hạ thần dễ nói. Dân Vệ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy máu gà mấy con khỉ nước Vệ còn chưa sợ.

Khiết Trì quay sang tùy tùng, gọi một kẻ đến bảo.
- Việc bên hải quân làm đến đâu rồi.

Kẻ kia thưa.
- Ngày X..bắn chết 9 ngư dân Vệ, ngày ...đánh đắm 3 tàu đánh cá Vệ, ngày ..gần đây đánh đắm một tàu có 26 thằng Vệ, nhưng bọn chúng tình cờ được cứu hết.Nên hiệu quả răn đe chưa cao.

Khiết Trì mắng.
- Thế nào mà để nó cứu được nhau, xưa ở Tam Sa quân ta thảnh thơi vừa hút thuốc vừa ngắm bắn. Giết 78 quân Vệ một cách nhàn nhã. Thanh thế lớn vô cùng, nay phái cho hải quân tàu lớn như Ngư Chính, sao để 26 thằng nó thoát.? Người cần gấn rút làm triệt để hơn.

Khiêm nghe từ nãy mới nói vào.
- Đấy tại ông phối hợp không chặt chẽ, tôi không có cớ để làm dân Vệ sợ, thành ra mới nhùng nhằng đến giờ.

Khiết Trì căn dặn cả hai phải phối hợp đồng bộ, tích cực hơn nữa.Bên phải ra sức tấn công ngoài biển, bên phải nhân thế mà phủ dụ bên trong giữ lấy quan hệ , tránh đối đầu.....giải quyết nhanh chóng chuyện biển đảo trong thời gian sớm nhất.

Khiết Trì lại hỏi Khiêm.
- Về văn hóa Tần, các ngươi truyền bá đến đâu rồi.? Năm tới là năm hữu nghị hai nước, đã chuẩn bị gì chưa?

Khiêm hớn hở đáp
- Dạ cái này nước Vệ làm kỹ lắm, ngày nào cũng có những trương trình văn hóa Tần phổ cập khắp nơi. Thanh niên Vệ giờ coi tướng quân Hứa Thế Hữu là tướng có tài, có tâm. Khác hẳn năm xưa mắng tướng quân là xâm lược dã man. Công này do bọn Kinh Kỳ Mới. Còn các bậc tiên vương Tần như Càn Long, Ung Chính đến Phúc An Khang, Tôn Sĩ Nghị đều được dân Vệ coi là anh minh, sáng suốt, tài năng đức độ. Công này do bọn VTV. Còn nhiều nữa ạ, như bọn nhà xuất bản VH gọi Tiền Anh Hào là một tấm gương anh hùng nữa...không kể hết. Tóm lại thưa đại nhân là thành công mỹ mãn.

Trì hỏi.
- Phải khen những đứa có công ấy. Cho đứa khác học.

Khiêm tâu.
- Dạ việc này thì rất chu đáo, bên tư tưởng văn hóa Vệ đã tuyên dương và trao giải thưởng cho Kinh Kỳ Mới và VTV rồi ạ. Sắp tới định trao giải cho bộ phận tuyên truyền của Bộ Công Thương Vệ đã quảng bá chủ quyền thiên triều ngoài biển đảo.

Trì hỏi.
- Thế có bọn nào ý định phản đối không?

Khiêm.
- Số này không nhiều, đa phần là bọn phản động, thế lực thù địch, bọn có thù hằn với nhân dân, bọn muốn phá hoại cuộc sống hòa bình , bọn cơ hội chính trị, bọn mục đích cá nhân, bọn lợi dụng tư do dân chủ, bọn quá khích gây rối, bọn bè phái chia rẽ, bọn dân đen đòi đất, bọn khiếu kiện kéo dài, bọn khoác ao tôn giáo, bọn dán mác sinh viên tri thức, bọn đội lốt tinh thần dân tộc, bọn tướng lĩnh, quan chức về hưu đóng góp ý kiến, bọn bất mãn chế độ, bọn khoa học phản biện...

Trì gật gù.
- Ừ cũng không nhiều lắm. Chủ trương của chúng ta là đúng đắn nên số phản đối cũng ít thế thôi.Ở bên Công Gô ta vừa đi qua, bọn nó phản đối còn nhiều hơn thế nữa chứ. Thế xử lý ra sao.?

Khiêm
- Đã có nhiều biện pháp mạnh mẽ giải quyết triệt để. Giữ vững tính ổn định và đồng thuận cao trong nhân dân.

Trì khen.
- Tốt cứ thế phát huy, làm sao cho năm tới nhân dân hai nước hoan hỉ đón ngày hữu nghị. Tin tưởng nhất quán vào chủ trương hợp tác toàn diện chiến lược trên tinh thần anh em hai nước. Còn một số việc mà ủy ban đại thần hai nước song phương bàn bạc thống nhất cần phải triển khai toàn diện sớm. Nhất là giáo dục các quan lại địa phương phải thấm nhuần tư tưởng 5 điều răn của Vệ Vương, nhận thức thuần phục nước Tần ta là con đường sáng lạn, đi đến phát triển phồn vinh, hòa bình, ấm no, thịnh trị.

Nói xong Khiết Trì phủi tay áo quay đi. Khiêm lên kiệu hối hả thúc quân hầu đi nhanh về để làm thông cáo báo chí. Vừa đi vừa trách mình, quên không nhắc Khiết Trì bảo đảm kỳ tới mình vẫn có chân trong hội đồng cơ mật tối cao nước Vệ.
Người Buôn Gió
http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8?p=3946

Phúc Trình Ngoại Giao ngày 27/5/2009


Đề thi năm 2009 Phân viện báo báo chí và tuyên truyền

(Đề thi trên Blog NguoiBuonGio)

http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8?p=3939

Bạn hãy phân tích đoạn tin sau của Thông Tấn Xã Việt Nam theo Lề bên trái:

Việt - Trung tích cực đàm phán các vấn đề trên biển

15:39' 25/05/2009 (GMT+7)

Ngày 25/5, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á - Âu lần thứ 9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian vừa qua tiếp tục có những tiến triển quan trọng nhằm triển khai có hiệu quả quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”.

Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng hoàn tất những công việc còn lại trong công tác phân giới cắm mốc biên giới lãnh thổ, đồng thời tích cực đàm phán về các vấn đề trên biển.

Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động trong “năm Hữu nghị Việt - Trung 2010”, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước; đồng thời tin tưởng rằng với cố gắng chung của cả hai bên, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung nhất định sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Hai bên bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao thời gian qua và nhất trí sẽ phát huy hơn nữa vai trò đầu mối của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc trong việc thúc đẩy các bộ, ngành và địa phương hai nước triển khai thật tốt các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bài Làm:

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Phúc Trình Ngoại Giao

ngày 27/5/2009

Kính gửi: Ngài Dương Khiết Trì, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc vĩ đại.

Trước tiên, xin được bày tỏ đến Ngài Dương Ngoại Trưởng và Lãnh đạo quý quốc rằng: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt vui mừng về nguồn tin của Tân Hoa Xã ngày 25/5 đã được TTXVN chép lại để hướng dẫn dư luận như phần thượng dẫn. Qua đó, bản tin đã giúp toàn thể độc giả và khán thính giả mở rộng tầm hiểu biết là Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á-Âu cũng có lề, y hệt như truyền thông của cả hai nước.

Cũng nhân đây, xin được bày tỏ thêm lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam là Bộ Ngoại giao chúng tôi đã được Ngài Dương Ngoại Trưởng ưu ái dành cho rất nhiều thì giờ quý báu trong cuộc Hội nghị Á-Âu để tích cực triển khai hiệu quả tiến trình phân giải các vấn đề trên biển giữa hai nước trong tinh thần Bốn Tương mà Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kính mến đã đề cao chủ trương Hợp Tác Chiến Lược Toàn Diện trong dịp viếng thăm Việt Nam vào tháng 11/2006: Sơn Thủy Tương Liên - Văn Hóa Tương Thông - Lý Tưởng Tương Đồng - Vận Mệnh Tương Quan.

Dựa trên tinh thần Bốn Tốt giữa hai Đảng và nội dung Bốn Tương giữa hai nước vừa nói, chúng tôi xin được thay mặt toàn thể lãnh đạo Đảng và Nhà Nước Việt Nam phúc trình đến quý Bộ và quý Lãnh đạo của Trung Quốc vĩ đại một số điểm bổ xung cho những trao đổi tổng quát trong dịp gặp gỡ vừa qua:

*

Một là: Đảng, Nhà nước và Nhân Dân Việt Nam hết sức vui mừng được biết Lãnh đạo quý quốc hài lòng về kết quả cắm mốc biên giới trên bộ đã bước đầu hoàn tất, mặc dù tiến độ thi công có phần nào chậm trễ hơn yêu cầu. Dẫu sao đi nữa, với ý thức cao độ về Sơn Thủy Tương Liên - núi tiếp núi, sông liền sông – không một ai trong BCH/TW của chúng tôi thắc mắc về ngọn nguồn của cả Hồng Hà lẫn Cửu Long. Tất cả đều phát xuất từ quý quốc - như dao có cán, như kiếm có chuôi - thì qua đó, chúng tôi có thể đảm bảo rằng cũng không một ai có quyền thắc mắc về chủ quyền của quý quốc trên những phần lãnh thổ vài nghìn cây số vuông mà quý quốc đã chính thức, công khai và công bằng thu hồi sau khi vẽ lại đường biên từ năm 1979. Chưa kể đến một số Cố vấn Tối cao và Ủy viên BCT của chúng tôi vẫn còn áy náy là ngần đó liệu đã thấm gì so với công sức, vũ khí và máu xương của hàng vạn Cố vấn Trung Quốc đã tham gia vào cuộc chiến quốc tế Chống Mỹ cứu nước thần thánh của chúng ta. Với quan niệm trọng nghĩa khinh tài của truyền thống Khổng giáo từ quý quốc du nhập vào Việt Nam, chúng tôi đã rốt ráo giáo dục và nêu cao tính bất khả hồi của quyết định cắm mốc đối với dư luận quần chúng nhân dân Việt Nam, kể cả đối với thiện chí dâng trao một nửa danh thắng thác Bản Giốc để tỏ lòng tương lân và hỗ trợ cho chủ trương lớn về du lịch của quý quốc. Kết quả tích cực nhất của công trình này là không hề có một ai tơ tưởng gì đến ý niệm bồi hoàn chiến phí theo kiểu xã hội tư bản đang giẫy chết từng giờ trên đống đô-la của nó. Đó cũng là lý do mà các đảng bộ địa phương của chúng tôi đã dồn sức kiến tạo hoặc trùng tu các Nghĩa trang Liệt sĩ Trung Quốc vĩ đại dọc theo biên giới giữa hai nước. Có nơi còn huy động cả tài lực và trí lực của nhân dân để tôn tạo những tượng đài kỷ niệm ở tầm quy mô hoành tráng nữa. Điều này chúng tôi đã có một số báo cáo sơ khởi trước đây và sẽ tiếp tục cập nhật liên tục với quý Bộ.

*

Hai là: Đảng, Nhà nước và Nhân Dân Việt Nam hết sức vui mừng được biết Lãnh đạo quý quốc hài lòng về tiến trình phân giải chủ quyền trên biển Nam Hải. Ý thức kế tiếp của chúng tôi về yếu tố Sơn Thủy Tương Liên cũng còn một phạm trù quan trọng nữa là chủ quyền trên biển khơi. Chúng tôi xin bày tỏ ngay ở đây lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cảm thông của quý Bộ và quý Lãnh đạo về tệp Hồ Sơ Thềm Lục Địa mà Chính phủ Việt Nam cuối cùng cũng phải gửi đi vào giờ chót. Chúng tôi tin chắc là quý Bộ và quý Lãnh đạo cũng đã nhận ra rằng tệp hồ sơ đó chỉ mang tính khái quát, và động thái gửi đi đó là điều bắt buộc, không có không được, một khi Nhà nước Việt Nam bị đặt bên dưới một hệ áp lực rất lớn, từ phía nhân dân đồng nhất, lẫn trong nội bộ không đồng nhất. Trên thực tế, như các chuỗi dữ kiện thời sự đã minh chứng, phía Việt Nam hằng tôn trọng và sẽ tiếp tục tôn trọng mọi quyết định trên biển của quý Bộ và quý Lãnh đạo. Kể từ những tuyên bố mềm mỏng, vô hại và vô tư triền miên của phát ngôn nhân Lê Dũng của chúng tôi. Kể từ chiến dịch dập tắt bằng mọi giá các cuộc biểu tình của thanh niên sinh viên Việt Nam đã vô tình phản đối lời khẳng định Tam Sa trước Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán của quý quốc tại Việt Nam hồi cuối năm 2007. Kể từ ý kiến chỉ đạo bắt giam blogger Điếu Cày là người cầm đầu nhóm biểu tình rất kém tinh thần hữu nghị đã trương biểu ngữ đen với năm chiếc còng biểu trưng cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Kể từ nỗ lực ưu tiên cho các phái đoàn công an và “du khách” Trung Quốc làm chủ đường phố Việt Nam trong dịp rước đuốc Thế vận, hồi cuối tháng 4/2008, với rực trời cờ đỏ 5 sao vương-hầu tượng trưng cho bá quyền của quý quốc và những tấm bản đồ có in hình Tây Sa lẫn Nam Sa. Kể từ chỉ thị của Thủ tướng của chúng tôi truyền xuống cho tất cả đảng bộ các cấp chấp hành nghiêm chỉnh để tổ chức “trọng thị và an toàn” cho cuộc diễu hành rầm rộ nhằm ủng hộ cuộc rước đuốc Thế vận ngang qua Thành phố HCM, kể cả việc tước quyền cầm đuốc của một số phần tử đáng nghi. Kể từ chiến dịch thông tin quảng đại và có kiểm soát trên toàn quốc để nhân dân Việt Nam được hoàn toàn tự do bày tỏ niềm hân hoan về sự thành công vượt bực cuộc tổ chức Thế vận 2008 cực kỳ hoành tráng của quý quốc. Kể từ việc thực hiện trọng thị cuộc tiếp đón chiến hạm Zheng He của quý quốc cặp cảng Đà Nẵng ngày 18-11-2008, và qua vụ việc này, chúng tôi cũng đã có báo cáo thực hiện tốt các chỉ đạo cốt lõi là “tuyên truyền chừng mực, không ồn ào”, không nêu đích danh Đô đốc Trịnh Hòa, nhưng vừa đủ để biểu dương cho nhân dân Việt Nam thấy ra vị trí bá chủ biển Đông của Trung Quốc vĩ đại, thông qua sử liệu Đô đốc Trịnh Hòa khám phá ra các quần đảo Tây Sa và Nam Sa mà quý Bộ đã tin cậy gửi gắm. Kể từ quyết định tống xuất các Cty khai thác dầu khí ra khỏi vùng biển tương liên mà quý quốc đã có ý khẳng định chủ quyền, gần nhất là tống xuất Cty dầu khí Exxon mà quý Bộ đã có lời chỉ đạo anh minh. Kể từ trang mạng Hợp Tác Kinh Tế Thương Mại Việt Nam-Trung Quốc - www.vietnamchina.gov.vnđược trao toàn quyền quản lý kỹ thuật, nội dung, cập nhật và lưu trữ cho quý quốc phụ trách. Kể từ động thái chừng mực và cầu thị của Việt Nam về việc Trung Quốc đặc phái các chiến hạm Ngư Chính tuần tra vùng hải phận lưỡi bò của quý quốc, gần đây nhất là hải trình của chiến hạm Ngư Chính 311 từ tháng 3 năm nay… Cho tới phản ứng có kiểm soát của toàn bộ báo chí Việt Nam về những sự cố tàu lạ nước ngoài bắn giết ngư dân Việt Nam hay tông chìm tàu đánh cá của Việt Nam từ nhiều năm qua, tiêu biểu mới nhất trong tuần rồi là sự cố chiếc tàu mực QNg có 26 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi bị tông chìm vì có nghi ngờ là đã vi phạm hải phận lưỡi bò của quý quốc vào đúng dịp kỷ niệm ngày sinh Hồ chủ tịch, thần tượng của độc lập và tự do của chúng tôi. Mãi đến ngày 24-5 chúng tôi mới được tin xác nhận trên báo China News Service là chiến hạm Ngư Chính 44183 đã hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ tuần tra và trục xuất 4 tàu đánh cá ra khỏi hải phận lưỡi bò, và dù vậy, chúng tôi cũng đã hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ đánh chìm dư luận cả nước về vụ việc này.

*

Ba là: Đảng, Nhà nước và Nhân Dân Việt Nam hết sức vui mừng được biết Lãnh đạo quý quốc hài lòng về lãnh vực Văn hóa tương thông mà đa phần các Ủy viên BCH/TW của chúng tôi, từ Hà Giang cho chí Cà Mau, đã tận lực triển khai hiệu quả để nhân dân cả nước thấm nhuần nền lịch sử vinh quang và văn hóa lâu đời của quý quốc. Kết quả có thể liệt kê sơ khởi ở đây là các bản thống kê số lượng phim bộ Trung Quốc mà chúng tôi đã cho trình chiếu liên tục từ hàng chục năm qua đã hoàn toàn đánh bại tất cả các nguồn phim bộ từ các nước khác. Một nỗ lực bền bỉ và rất đáng tuyên dương khác, ngoài truyền hình, là các bộ môn hát bội, cải lương, sách vở, thơ văn, báo chí… đều tập trung vào những nhân vật kiệt xuất của Trung Quốc, từ Minh Thành Tổ xa xưa cho tới Hồ Chủ Tịch hay Ôn Thủ Tướng hiện nay. Qua đó, nhân dân của chúng tôi đã thuộc lòng những tên tuổi Đại Hán còn hơn cả danh nhân An Nam. Đây cũng là một điểm son của hệ thống giáo dục Việt Nam, đã một lòng một dạ cải cách các sử liệu cần thiết sao cho xứng đáng với tấm tình hy sinh cao cả của nhân dân Trung Quốc đã hỗ trợ hết lòng cho các cuộc chiến giành độc lập của Việt Nam, và sao cho thích hợp với tinh thần đối tác hợp tác chiến lược hôm nay giữa 2 Đảng và 2 Nhà nước chúng ta. Qua đó, hệ giáo dục Việt Nam đã giản lược môn sử ký vào các thời triệt Tống, bình Mông, chứ không hề chạm vào các vương triều nhà Hán. Qua đó, học sinh Việt Nam đã thấm nhuần tinh thần TôTem Sói hơn là ý thức dân tộc hẹp hòi. Qua đó, mọi giáo án văn chương của chúng tôi đã tập trung vào Lỗ Tấn để thay thế cho những vần thơ cổ hủ của Nguyễn Trải… Nói chung, chúng tôi mệnh danh đó là một nền Ý Thức Mới Về Văn Hóa Cách Mạng, và đồng tâm hiệp lực coi đó là chiến lược trải thảm tri thức, dù chậm và có tính tầm ăn dâu, nhưng cực kỳ hiệu quả đối với mục tiêu chuẩn bị dư luận cho mọi tiến trình đồng hóa khác sau này. Một trong những thành quả bước đầu mà chúng tôi có thể báo cáo ngay là năm 2010, nhân kỷ niệm “1000 Năm Thăng Long”, BCH/TW chúng tôi cũng đã đa số nhất trí chọn đó là “Năm Hữu Nghị Việt-Trung”, theo đúng như gợi ý có tình có lý và có tính chỉ đạo của quý Bộ và quý Lãnh đạo. Một khẩu hiệu mà chúng tôi dự trù công bố và dồn sức biến thành thương hiệu Việt Nam cho cả nước tưng bừng lễ hội vào đầu năm 2010 là “Lá Rụng Về Cội”. Hy vọng vào lúc đó, lá cờ của quý quốc sẽ có thêm một sao con tăng cường quanh sao mẹ cho thêm phần long trọng.

*

Bốn là: Đảng, Nhà nước và Nhân Dân Việt Nam hết sức vui mừng được biết Lãnh đạo quý quốc hài lòng về lãnh vực Lý Tưởng Tương Đồng. Khẩu hiệu vừa nói bắt nguồn từ gốc gác bờ Nam sông Dương Tử, và trên cơ sở đó, đa phần Ủy viên BCH/TW chúng tôi đã tự dìu nhau đi tắt đón đầu để triển khai mối tương đồng Lý Tưởng của cả 2 Đảng và 2 Nhà nước chúng ta. Cơ sở thứ nhì của sự đồng thuận này, có liên hệ hữu cơ với cả yếu tố Vận Mệnh Tương Quan, là thành quả vượt bực của Trung Quốc vĩ đại, đã bỏ rơi cả nước Đức thống nhất về mặt của cải nhân dân làm ra trong năm, nói theo thuật ngữ kinh tế là GDP, để chiếm hạng ba trên toàn thế giới. Với đà suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay thì chẳng bao lâu nữa, Trung Quốc vĩ đại sẽ đánh bại cả đế quốc Mỹ để trở thành bá chủ địa cầu, cho dù là khi đó các nước phát triển đã sở hữu và di dân đến nhiều hành tinh khác. Chúng tôi rất tâm đắc với lời thách thức mới đây của Trung Quốc đối với đế quốc Mỹ thông qua đề nghị kẻ ranh chia đôi Thái Bình Dương, sau khi Trung Quốc đã chuẩn bị một hạm đội tàu nổi lẫn tàu ngầm cực kỳ hiện đại. Cho nên, ngay từ năm 1991, chúng tôi đã dứt khoát từ giả Quốc Tế 3 lẫn Quốc Tế 4, rốt ráo chọn lấy cho Đảng và Nhà nước mình một chỗ dựa vững chắc về cả Lý Tưởng lẫn Vận Mệnh. Cũng từ bấy, chúng tôi đã nung sôi cả nước bằng ánh sáng Đông Phương Hồng kỳ diệu, và đã ngẩng mặt vinh quang bước qua giai đoạn phân loại nhân dân thiếu đói, đói, và đói gay gắt. Chúng tôi đã thành công rực rỡ trên lãnh vực kình tế, với chỉ số tăng trưởng chạm ngưỡng chỉ số của Trung Quốc vĩ đại, tức là vượt cả các con rồng Á châu trên diện thống kê, cho dù thực tế tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam chỉ bằng con số lẻ của bọn nó. Nhất định là chúng tôi sẽ không dừng lại đó, và sẽ triệt để khai thác tổng lượng quặng Bauxite của Việt Nam hiện đứng hàng thứ ba trên toàn thế giới. Chúng tôi đã dồn nỗ lực giáo dục quần chúng rằng đó là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, thông qua Kết luận của BCT và lời tuyên bố hùng hồn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhất quyết sử dụng kỹ thuật hiện đại của Trung Quốc tiền tiến để nhuộm đỏ toàn bộ khu vực Tây Nguyên xưa nay chỉ biết an bình dựa vào tài nguyên xanh giới hạn của cao su và cà phê. Hiện tại, chúng tôi đã khắc phục khá nhiều rào cản từ nhiều hướng, bao gồm cả những thư ngỏ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những kiến nghị của các nhà khoa học Việt Nam mà chúng tôi đã cực lực phê bình là “rất kém xây dựng, hoàn toàn dựa trên các thông tin sai lệch”, với đòn khóa sau cùng là “mang tính kích động và bị các tổ chức phản động lợi dụng”. Chúng tôi cũng đã chỉ thị cho các đại biểu nhân dân tại Quốc hội nhất trí thông qua chủ trương lớn này của 2 Đảng và 2 Nhà nước chúng ta có cùng một Lý Tưởng và một Vận Mệnh. Những thành quả nói trên có được, đa phần là nhờ vào nỗ lực áp dụng triệt để mọi đường lối quản lý mà chúng tôi đã học hỏi được từ quý quốc, thông qua những thế hệ du sinh của Việt Nam ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Nam Kinh. Đặc biệt là các biện pháp quản lý thông tin, mấu chốt của hiệu năng tuyên truyền thường xuyên nói được là sẽ được. Kể cả biện pháp tường lửa ngăn chận cac thao tác truy nhập vào các mạng phản động, hay, đột nhập bằng kỹ thuật số vào các trang webs/blogs thiếu thiện chí và kém thiện ý với xã hội chủ nghĩa, quan trọng nhất là triệt để ngăn chận các trang mạng Cửu Bình và Pháp Luân Công tiếng Việt. Kể cả kỹ thuật thuê người giả dạng cho truyền hình phỏng vấn (trong vụ tự do tôn giáo ở Thái Hà), hay thuê người giả dạng ẩm khách ở quán cà phê để viết bài mạt sát đối tượng (như vụ đại sứ của đế quốc Mỹ gặp Phương Nam Đỗ Nam Hải). Kể cả bài bản hỗ trợ từ A tới Z cho các sĩ quan tình báo kỳ nhông của quý quốc trà trộn nằm vùng trong hàng ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam. Kể cả kỹ thuật tuyên bố nhăng cuội để xoay chuyển dư luận lạc hướng đối với những vấn đề nhạy cảm hay những tình thế tiến thoái lưỡng nan của Nhà nước… Nghĩa là, nói chung, không để cho xảy ra những tình huống khó xử về ngoại giao giữa 2 Đảng và 2 Nhà nước chúng ta.

*

Sau cùng, với tất cả những điều học hỏi và thiện chí hợp tác vừa kể, Bộ Ngoại giao Việt Nam chúng tôi trân trọng gửi đến quý Bộ và quý Lãnh đạo lời biết ơn sâu xa, và trên cơ sở đó, chúng tôi có đủ dữ kiện để khẳng định là chúng ta sẽ có một tương lai hữu nghị bền chặt. Nhất định là tiến trình “đối tác hợp tác chiến lược Việt-Trung” sẽ phát triển vượt bực để tiến lên những tầm vóc mới trong tương lai.

Một lần nữa, chúng tôi xin được bày tỏ sự hài lòng khi được biết quý Bộ và quý Lãnh đạo hài lòng về những nỗ lực vô bờ và thiện chí trong sáng của chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. Chúng tôi thực tâm hãnh diện được chọn làm đầu mối của Ủy Ban Chỉ Đạo Hợp Tác Song Phương Việt-Trung, và nguyện sẽ hết sức hết lòng hoạt động xứng đáng với lòng tin của quý Bộ và quý Lãnh đạo.

Kính chúc sức khỏe Ngài Dương Ngoại Trưởng và quý vị Ủy viên BCH/TW Đảng Cộng Sản Trung Quốc đời đời quang vinh.

Hà Nội, ngày 27/5/2009

Cẩn ký,

Phạm Gia Khiêm

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam

==================================

28-5-2009, cảm hứng từ bốn chữ “giặc ngoài thù trong”

trong Bài Cáo của nhà thơ Bùi Chí Vinh.

Thí sinh Đinh Tấn Lực sao lục, chép tặng người ra đề thi,

nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm long trọng Ngày Báo Chí Cách Mạng 2009.

Không Nổi Dóa Mới Là… Có Vấn Đề


Không Nổi Dóa Mới Là… Có Vấn Đề

. Đinh Tấn Lực

Chẳng hiểu sao vẫn còn thân được, chứ tình thiệt, nghe bạn kể chuyện mà phát chán.

Hỏi bạn có gì lạ không, thì chỉ nghe một lô chuyện: Đà Nẵng: Rơi xuống cống đang thi công, mẹ chết, 2 con bị thương; Tây Ninh: Chị tâm thần đánh chết em dâu; Phan Thiết: Các người đẹp chuyển đổi giới tính đại náo Mũi Né; Hà Giang: Bi kịch ‘đại công trường’ và khoản nợ 1.800 tỷ; Cà Mau: Những dòng sông chết; Hà Nội: Khởi công hai hạng mục công trình tại công viên Tuổi trẻ; TP.HCM: Giả danh sinh viên bán dâm xuyên Việt, hay, Dự án thoát nước lạc hậu, hay, Bệnh viện quá tải, bệnh nhi nằm tràn… hành lang, hay, 5 giờ giải cứu một cháu bé bị bắt cóc đưa ra nước ngoài v.v…

Lại hỏi bạn có gì cần sẻ chia, học hỏi, thì lại được nghe một lô “bình luận” khác: Giá vàng quay đầu tăng nhẹ; Tôn tạo, tu bổ di tích: Mạnh ai nấy làm; Quy hoạch đô thị: Lợi ích của dân phải được đặt lên đầu; Để 1 triệu ‘nông dân chất lượng cao’ thành hiện thực; Chỉ đầu tư sân golf ở những khu đất làm nông nghiệp không hiệu quả; Cần mạnh tay hơn với những kẻ làm ăn gian dối!; Hành trình của những người đau khổ nhất trong những người khổ; Khăm Phết xót Khăm Bun v.v…

Suýt nữa đã nghi oan là không lẽ nào bạn ta, vốn là dân tốt nghiệp báo chí, mà chỉ tần mần tẩn mẩn quan tâm ngần đó chuyện… thường ngày ở huyện?

Té ra, chung quy chỉ vì báo chí chính quy quanh năm cũng chỉ ngần đó tin tức, bình luận.

Bảo rằng: Chán phết!

Bạn gật đầu: Ấy là chưa kể phần tin tức Sinh Hoạt của Lãnh Đạo đấy. Này nhé, không cần ghé mắt vào sạp báo, mọi người đều có thể lẩm nhẩm những đoạn văn mẫu nghìn bài như một: Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí…(gì đó, liệt kê theo thứ tự thứ bậc); Trong diễn văn chào mừng, đồng chí… (gì đó, phát biểu thế này, thế này…); Đồng chí (ABC) đã nhiệt liệt đánh giá cao những kết quả bước đầu…; Đồng chí (XYZ) nhấn mạnh rằng cho dù các kết quả còn hạn chế…; Đồng chí (GAT) đã bày tỏ tin tưởng…; Đồng chí (QUY) đã trân trọng xác định quan hệ 2 nước…; Đồng chí (LAY) chúc mừng sự kiện 2 nước đã… v.v…

Bèn ngăn lại: Thôi, đủ rồi, ông mảnh! Thời ở trường thì hăm hở, hồ hởi cho lắm vào, sao giờ lại đìu hiu, điêu tàn làm vậy? Có gì “ít chán” hơn không, nói nghe coi?

Bạn xua tay: Sao lại đòi hỏi lắm thế? Không nắm bắt được quy luật “Cho gì ăn nấy” à? Chưa từng nghe chuyện Trưởng ban Quản lý KTX ĐH Sư phạm Hà Nội Trần Công Thanh đáp ứng yêu cầu nối mạng internet của sinh viên bằng cách lắp đặt Tivi à? Ông ấy có một câu tuyên bố đã được sinh viên liệt vào dạng danh ngôn để đời: “Các em cứ vô tư, thích xem gì tivi chiếu thì xem vì nội dung được phát sóng đã qua kiểm duyệt”. Đấy! Thấy chưa? Không nổi dóa mới là có vấn đề! Kinh tế, coi lại đi, trừ quốc doanh, đã hết bao cấp; nhưng phía văn hóa, đặc biệt là văn hóa thông tin, thì chẳng những không chịu bớt, chịu hết, hay chịu chết, mà còn phát huy đậm nữa đấy!

Hỏi thêm: Thế nào là văn hóa bao cấp thông tin?

Bạn nhếch mép: Hãy ra coi dân làm bánh lọt là hiểu ngay đặc tính vận hành cơ bản hệ thống truyền thông tầm quốc gia của VN ta: Bộ CT cấp bột. Tuyên giáo trung ương nhào bột. Bộ 4 tờ nắm cần, nhấn tới đâu thì tin tức, bình luận, phóng sự, thậm chí cả văn nghệ, lọt ra tới đó. Mẻ đầu là của Thông tấn xã nhà nước, mẻ kế là của báo Nhân Dân với VOV, các mẻ sau là của 600 cơ quan báo đài đủ kích cỡ, vừa vặn cho mọi chiều thị hiếu độc giả bốn phương… Đến khi nào “trên” kéo cầu dao điện bảo ngưng thì tất yếu là nguyên dàn máy đứng khựng lại ngay. Dân ta vừa đóng thuế cấp dưỡng cả một hệ dây chuyền bánh lọt đó, lại vừa bỏ tiền ra đào tạo nhiều thế hệ tay nghề kế thừa truyền thống rập khuôn, từ phóng viên cho tới tổng biên tập, để được tự do đọc, nghe, xem hàng loạt bản tin thập cẩm mệnh danh “hướng dẫn dư luận” nói trên, không phải là rạng rỡ một nền văn hóa bao cấp thông tin thì là gì? Văn hóa tem phiếu bánh lọt à? Nói vui khái quát thế thôi, chứ còn phân giải cho ra đầu ra đũa thì phải kể tới hàng loạt mô hình văn hóa bonsai, văn hóa cơm hộp… trong nền báo chí nước nhà nữa cơ!

Lại gãi tai: Bonsai thì hiểu rồi, giá sinh ra còi cọc/ đành nhẽ với mệnh trời/ đây mảnh rừng luân lạc/ đại thụ thành đồ chơi... Nhưng còn văn hóa cơm hộp là sao?

Bạn cười cười: Thế chưa đọc tin về những con tàu lạ à? Biển Đông ta hằng ha sa số những con tàu lạ được báo chí mình ghi nhận. Nó bắn, nó tông chìm tàu đánh cá của ngư dân ta thường xuyên. Thế nhưng báo giới của ta đã rất “nhạy cảm” để chỉ ghi nhận đó là những “tàu lạ của nước ngoài”. Tin sốc nhất trên rất nhiều báo điện tử mấy hôm nay là: “khoảng 3 giờ sáng 19-5, tàu đánh cá mang biển số QNg-95048TS đã bị một tàu lạ của nước ngoài tông chìm”. Ấy, đã tự hoạn đến mức không nêu tên nước ngoài nào đó mà vẫn bị coi là chưa đủ “nhạy bén” đối với tình hữu nghị 4 tốt đã được long trọng cam kết. Sau khi các blogs chuyển tải bản gốc, thì chỉ vài giờ sau, mọi bản tin chính quy lề phải đều đồng loạt sửa lại như nhau là, nguyên văn: “đã bị một tàu nước ngoài (chưa rõ lai lịch) tông làm chìm tàu”, và chỉ đáng được liệt vào mục Tin Vắn. Nếu vụ này xảy ra vào cuối thập niên 1970 hay đầu thập niên 1980 thì hẳn đã khác. Truyền thống ứng xử răng môi cận đại của báo chí ta vào đầu thiên niên kỷ này đã uốn nắn các phóng viên thành một dàn nhà báo hội viên Hội Công Công như thế đấy. Bạn thấy chủ quyền cơm hộp của ta là hoàn toàn độc lập chưa nào? Bảo đừng nổi dóa có được không nào?

Đáp: Thấy! Còn nghe được cả tiếng sủi tăm của mấy lít máu đang sôi nữa. Có người bảo dân ta có cả thảy 86 triệu đôi tai đôi mắt, nhưng chỉ được nghe và thấy xuyên suốt qua 15 “tô đậu hũ”. Bây giờ bạn đã làm rõ hơn tính chính xác của nhận xét đó.

Lại cười đểu: Cả 15 chiếc tô bạc đều có nạm chữ vàng, nhưng tiếc thay, chúng không đựng thành phẩm tàu hũ, mà toàn bã đậu cả đấy bạn ạ! Còn, “chỉ được nghe và thấy” như ai đó từng bảo, thì chỉ đúng vào thời của Diễm thôi. Giờ khác xa rồi! Bọn thế lực thù địch Google với Yahoo! vãi bom Net không kịp vuốt mặt. Chỉ những kẻ tự chọn giữ thói quen bưng tai bịt mắt mới tiếp tục chắt lọc hình ảnh và âm thanh cho mình thông qua 15 cái tô bã đậu ấy. Nói nhại Trần Hoài Anh, trong một bài viết về một nhà thơ Huế trên tạp chí Sông Hương tháng 12/2008, là: “…để tồn tại họ chấp nhận đánh mất mình, chấp nhận sống chung với các ác”. Còn phần đông đã vươn cao qua khỏi những cái đầu lè tè mặt ghế của lãnh đạo. Chưa thời nào mà lãnh đạo bị khinh miệt tận cùng bằng số như thời này. Khu vực công bị chảy máu chất xám đến thất sắc là vì thế… Chỉ thị của Thủ tướng cũng chen chân rầm rập ra đời là vì thế… Người người đua nhau tuyên bố lăng nhăng nhặng xị suốt mấy năm qua là vì thế… Trên bảo dưới không nghe trở thành đại nạn của cả guồng máy cũng là vì thế…

Gặng tí: Không nghe, nhưng …vẫn không nói ra?

Bạn ngã người, ha hả: Chưa nói ra hết thì có phần chính xác hơn chăng? Mà sự đời nó vậy: Mấy cái thủy chấn Tsunami không tiếng động lại gây thiệt hại tàn khốc gấp trăm lần những cơn sấm rền. Còn… đã nói ra, thì bạn có để ý con số page views của nhiều blog cá nhân trong nước cao hơn gấp mười lần số lượt truy cập của trang mạng MTTQ đã từng được đưa vào hoạt động từ nhiều năm nay không? Bạn có thấy trang mạng Cổng Thông Tin Điện Tử Chính Phủ, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, và ngay cả trang mạng gốc www.cpv.org.vn có 4 thứ ngôn ngữ (kể cả tiếng tàu) của đảng CSVNđều chẳng dám công bố số lượt truy cập không?

Gật đầu: Có! Nhiều blog có lượng truy cập cao hơn gấp hai mươi lần trang mạng MTTQ của nhà nước nữa kia! Nhưng mà… điều đó liên hệ gì đến chuyện “nói ra”?

Bạn xua tay: Ậy, để thấy độc giả ta thích đọc điều gì! Còn nhớ bài “Đợt sinh hoạt chính trị lớn năm 2008” của nhà báo Thái Duy trên tờ Đại Đoàn Kết hồi tháng 2 năm 2008 đã khẳng định “lực cản cái mới lại là bộ máy Đảng và Nhà nước” chứ? Còn nhớ bài “Tản mạn cho đảo xa” của phóng viên Trung Bảo (Blogger Ginola) trên tờ Du Lịch hôm Tết Kỷ Sửu vừa rồi chứ? Còn nhớ bài khuyến cáo báo CA Thành phố của Ls Đoàn Thị Lan trên báo Pháp Luật hồi tháng 3 chứ? Còn nhớ các bài “Biên giới tháng Hai” của nhà báo Huy Đức (Blogger Osin) trên báo SGTT chứ? Mới nhất là bài “Sống chung với hàng TQ?” của nhà báo Kim Hạnh, cũng trên tờ SGTT, đã đọc rồi chứ?... Tiêu biểu tạm thời là thế! Các nhà báo vẫn viết, vẫn “nói ra” đó chứ, lắm khi còn quá mức “chạm ngưỡng” nữa đó chứ! Chỉ là trên phương tiện báo chí chính quy hay trang blog cá nhân thôi. Do sự thôi thúc rất chung là “phải nói ra điều nổi dóa trong lòng” của từng người, chưa một ai từng phân biệt khoảng cách của hai loại phương tiện này, cho đến lúc Bộ trưởng bộ 4 tờ khẳng định “quản lý là quản… có lý”, để nói về thứ tự do bên …lề phải. Giống như trường hợp đôi bờ tả hữu của con sông Seine chảy ngang kinh đô ánh sáng Paris vậy! Nhà báo Trương Duy Nhất nhận xét rằng: “Càng ngày càng thấy nhiều nhà báo… thò tay viết blog. Càng ngày càng thấy nhiều người chen nhau đọc blog đến nghẽn mạng”. Không phải mới đây đâu. Từ những tháng cuối năm 2006 lận. Một năm sau đó, con số tăng đến mức đủ để Bộ CA phải mượn tay Cty Kết Nối Việt và báo Lao Động cùng tổ chức buổi hội thảo “Blog trong thế giới thật” vào ngày 21/8/2007, dưới sự chủ tọa của Đại tá công an Trần Thế Tuyển, Phó cục trưởng Cục báo chí. Nhà báo Vũ Mạnh Cường (blogger VMC) dẫn giải: “Ở Việt Nam, câu chuyện tỏ tình gây chấn động của một sinh viên ở ĐH Bách khoa Hà Nội, vụ cảnh sát giao thông chặn bắt xe taxi vượt đèn đỏ, nhật ký của Trần Tuyên - chàng trai bị bệnh máu trắng là những ví dụ sinh động về việc báo chí chính thống sử dụng nguồn tin của ‘báo chí công dân’…”. Có thể nào cụm từ báo chí công dân, gọi tắt là dân báo, bắt nguồn từ đây chăng?... Một chuyện vui được nhà báo Đức Hiển (báo Pháp Luật, tức Blogger Bố Cu Hưng) PR trong dịp này là …đã có báo đề nghị mua lại một số entries trên blog của anh. Còn, nhà báo nổi tiếng Huy Đức (Blogger Osin) lại nhẩn nha phát biểu cực đểu, rằng: “Tôi không nghĩ rằng Blog là thế giới ảo. Bởi vì khi ngồi viết blog, tôi vẫn nhìn thấy anh Thế Tuyển và các anh A-25. Vì vậy tôi thận trọng như bao việc khác!”. Phải chăng nhà báo Huy Đức/blogger Osin vẫn muốn và thấy cần nhấn mạnh rằng vẫn còn lơ lửng rợp trời những chiếc gươm treo khắp nơi? Việt Nam mình không khác Tàu và Bắc Triều Tiên lắm đâu!...

Bèn lật đật chen vào: Này! Đừng quên một comment rất đáng quan tâm của nhà báo/blogger Phan Văn Tú về bài tường thuật buổi hội thảo về Blogs lần đó là: “Trong đầu thằng nhà báo Việt Nam nào hình như cũng có cái kéo. Nó tự cắt nó trước khi... bị cắt. Ở Việt Nam hiện nay, có lẽ khó phân biệt anh nhà báo trong tư cách blogger và anh blogger trong tư cách một nhà báo (trừ những blog ảo)”.

Bạn thư thả nhún vai: Đó là tình hình sơ khai của hai năm về trước. Giờ hả? “Thúy đã đi rồi”, bạn ạ! Bạn đã từng nghe sinh viên phê bình rằng: “Blogger Trương Duy Nhất hay ho, thú vị hơn... nhà báo Trương Duy Nhất!” rồi mà, đúng không? Còn chính nhà báo/blogger Trương Duy Nhất thì thẳng thắn nhận định về cái nhìn của đồng nghiệp thế này: “Trong hội trường thì oang oang chụp mũ, phê phán, chỉ trích như... nã đạn rằng tác phẩm này, thằng nhà báo, nhà văn, nhà thơ kia là... phản động. Thế nhưng về phòng, chính họ lại cặm cụi chép những thứ ‘phản động’ ấy một cách nâng niu, trân trọng vào sổ tay và đêm đêm nhẩm đến thuộc lòng”. Người ta nhại sửa lời thơ Nguyễn Khoa Điềm trong bài Về lại đời thường sao khó thế: “Ghi chép những điều cần ghi chép”. Trong phòng thi nó gọi là “phao” đấy, nghĩ không ra, hay không “tiện” nói ra thì cặm cụi chép chứ sao! Để còn nhân rộng ra nữa. Mới hay, cái sự nổi dóa vẫn sống hùng sống mạnh mọi nơi, cho dù ai đó đã cất công “đặt bục công an giữa trái tim người”. Mới cười: Thế thì từ bao giờ, cái “mẫu số chung phản động” đã lên ngôi trong đầu và cả trong tim nhiều giới? Trước hay sau cái thói quen “đọc báo ngược”? Từ bao giờ các thứ ngụy luận tùy tiện, trước sau bất nhất, hay trên dưới tréo ngoe… đã bị treo phất phới như các dây phơi quần áo? Trước hay sau tập quán “đọc báo giữa các dòng chữ”? Từ bao giờ những bài báo theo đơn đặt hàng chạm phải những “phản biện” vây bủa mà trước đó chưa từng xảy ra, như vụ áp án Điếu Cày hay vụ bôi đen đức cha Kiệt? Từ bao giờ luồng thông tin “chính thống” lâm vào tình cảnh tứ bề thọ …sự thật, như vụ Thái Hà, chẳng hạn? Trước hay sau khi giới Blogger lập làng dân báo?

Đáp: Đừng hỏi khó, bạn mình! Người ta chỉ có thể biết chắc rằng báo chí chính quy không có điều kiện thuận lợi như là các blogs để “lột tả” mọi hiện trạng xã hội (thường xuyên rất dễ gây nổi dóa). Còn nếu quy chụp cho việc lột tả đó là “phản động”, thì quả thật các bloggers đã góp công góp sức rất nhiều trong nỗ lực “rọi đèn” để mọi người hăm hở “phản động”, đến độ trở thành công thức mới rất giàu tính thời đại: Không phản động = Hâm!

Bạn ta gật gù: Đúng thế, còn nguyên đây lời trần tình của ông Nguyễn Văn Kim - Phó cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh tra Chính phủ trên tờ báo điện tử TuanVietNam hồi giữa tháng 5: Việc không công khai minh bạch thông tin là một trong những nguyên nhân cản trở lớn cho cuộc đấu tranh tham nhũng. Ngoài xã hội, nếu dân vi phạm, (thì) luật ‘bò’ vào tận nhà, thậm chí tận giường”. Thế, nếu quan vi phạm thì luật “bò” đi đâu? Cứ xem vụ động trời về trang mạng vietnamchina.gov.vn của nhà nước ta, cụ thể là của Bộ Công Thương, mà lại do bọn bá quyền phương Bắc quản lý, khắc rõ. Nếu ông Lê Tuấn Huy chỉ mải mê dịch sách mà không chơi blog thì có khi đến giờ cả nước vẫn còn mù tịt về chuyện TQ miệt mài bao sân quản lý cả trang mạng có đuôi của nhà nước VN. Làm sao cả nước nghe đến tên Nguyễn Thanh Hưng, cục trưởng cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin, bộ Công Thương, cơ quan chịu trách nhiệm về trang web này đã nhận định rằng đó “không phải là chuyện ghê gớm… (bởi nó là) của mình nhưng mà là phía TQ phụ trách”! Không nổi dóa mà được à? Và đó cũng chính là một trong những lý do khiến nhiều người viết blog, kể cả những nhà báo trong luồng, kể cả những cây bút chưa ra trường báo chí….

Bèn nhào vô ăn có: Biết đâu, đó cũng là sự chọn lựa tuy không toàn hảo nhưng đang là tối hảo cho các nhà báo còn kẹt chân bên lề phải hiện giờ? Còn nhớ, Thượng nghị sĩ John Mc Cain, trong tiểu luận A Cause Greater than Self, vào thời tranh cử Tổng thống Mỹ 2008, đã nói một câu đáng ngẫm: “Lòng yêu nước không phải là việc chấp nhận, mà chính là trong cách riêng của những người nam nữ để bảo vệ những lý tưởng đã sáng lập ra quốc gia chúng ta: đứng lên để chống lại bất công và đấu tranh cho những quyền của mọi người chứ không phải cho quyền lợi riêng tư của mỗi cá nhân… Nếu bạn nhìn thấy những sai lầm của đất nước chúng ta, hãy sửa chữa để cho đất nước này tốt đẹp hơn. Nếu bạn thất vọng với những sai lầm của chính quyền, hãy gia nhập chính quyền ở đẳng cấp đó và làm việc để sửa chữa những sai lầm đó”… Thất vọng, hoặc nổi dóa, đều là những biểu hiện tại chỗ của lương tâm đối với lẽ phải, đều đòi hỏi những cải sửa, và sẽ không thể nào mỏi mòn chờ đợi chính quyền. Tức là, không thể nổi dóa chay, hay thất vọng suông, mà phải xiển dương sự thật để giành công lý. Phải hành động. Phải có cách phản đối điều sai. Phải có cách kiến nghị điều phải. Phải nhập cuộc. Các bác cựu chiến binh nhà ta, biết đâu đã đặt tên cho câu cách ngôn này là thế cận chiến thời A còng, không chừng!

Bạn chép miệng: Có thể lắm. Ở lại trong luồng để tích lũy cơn dóa, để mài sắc ngòi bút và để nuôi dưỡng lương tri, vừa “nâng bóng” trên mặt báo chung, vừa “làm bàn” trên blog riêng… Theo cách lý giải của ngài Gene Sharp thì điều này càng khiến cho nhà nước ta vò đầu bứt tai: Buông chẳng xong, mà quản không nổi. Chậc! đó cũng là một cách trui rèn kỹ thuật tung hứng liên hoàn trong thời “mai phục”. Sẽ đến một lúc nào đó, dàn ký giả ẩn mình trong hệ báo chí chính quy hôm nay sẽ là những ngọn cờ tiên phuông và là tụ điểm phản ánh tiếng nói của hàng triệu bước chân tuần hành trên đường phố. Tiếng Anh gọi nghĩa cử đó là “pay back”, tức là hoàn trả, đúng không nào?

Lại chen vào: Hãy khoan nói đến chuyện bồi hoàn cho nhân dân những gì mà giới ký giả đang nhận hôm nay. Họ tự mở rộng tầm bay và làm đầy khoang lương tâm của mỗi người, để bù lại cho một thời gian dài co cụm dưới những chiếc vòng kim cô bó rọ. Blogs là đường băng phi đạo hôm nay, và sẽ là bầu trời ngày mai…

Bạn nâng cốc: Tác động lớn nhất của chân trời blogging bao la không hẳn là chỉ nhằm vào chính báo giới, mà là mở ra một không gian mới để giúp cho tất cả độc giả nạn nhân của hơn nửa thế kỷ thông tin một chiều có cơ thoát ra khỏi những khuôn mẫu uốn nắn tư duy của mỗi người theo phương thức định hình trên tiền đề định kiến sai trái xưa nay của “trung ương” hay “trên trung ương”, kể cả các loại tiền đề “cam kết quốc tế” hay “sứ mạng lịch sử”. Không gian mới đó cũng sẽ là nền tảng của những suy nghĩ độc lập và thông thoáng, dẫn đến những cách hành xử trẻ trung, đúng đắn và đúng tầm. Nó sẽ giúp độc giả, đặc biệt là giới độc giả sinh viên, tự phân biệt và đánh giá đúng sai, tự chốt lại từng kết luận cho mỗi vấn đề, kể cả việc đánh giá lại các bản đánh giá chính quy hay chương trình học, dứt bỏ hẳn những áp đặt, những nghịch lý, những ăn theo, và cả những dòng cuốn xoáy bon chen đua đòi… Quan trọng hơn cả chính là cốt lõi của tinh thần dân chủ trong không gian mới đó, nó giúp mỗi người trong chúng ta tự cân nhắc, chọn lựa và lấy quyết định cho chính mình: Ta đã có chưa và ta cần làm gì, làm thế nào, và làm với ai, để đạt một cuộc sống xứng đáng là một con người? Keep on blogging, Bạn mình!

21-24/5/2009, kỷ niệm sớm 1 tháng ngày Báo Chí Cách Mạng VN.

Blogger Đinh Tấn Lực

Sọc dưa, kỳ nhông -- Nguyễn Quang Thân


Sọc dưa, kỳ nhông

05/24/2009

. Nguyễn Quang Thân

(Bác Thân dặn, đăng thì đừng có cắt. 100% lề phải! Đọc hoài mà không hiểu bác nói ai? Thôi tung đồng xu…)

Có con rắn được gọi là “sọc dưa” khoang đen liền với khoang trắng, gọi rắn đen cũng đúng mà rắn trắng cũng đúng. Có con “kỳ nhông” thoắt ẩn thoắt hiện, không chỉ “đen trắng” (B/W) mà 256 màu hoặc hàng triệu màu tùy theo nó đứng, nó nấp, nó chạy, nó ăn, nó làm tình, nó gãi đầu gãi tai ở chỗ nào, quanh nó sắc màu gì là nó biến ngay ra màu sắc đó.

Tất cả những tính cách biến hóa kỳ diệu ấy của loài vật đều theo quy luật Darwin là để tiến hóa và tự vệ. Những con vật đó thường yếu thế trước kẻ thù, hiền lành (kể cả con rắn), không làm hại ai. Chúng “sọc dưa”, “kỳ nhông” hay “sớm đầu tối đánh” đều cũng chỉ có một mục đích rất khiêm tốn mà cũng rất đáng thương là tự vệ, bảo toàn cái mạng mình để kiếm chút cháo qua ngày mà thôi.

Không ai trách con kỳ nhông thay màu, cũng không ai trách con bướm mong manh phải biến đôi cánh mình giống đám lá chung quanh. Đúng vậy, con người bái phục và mô phỏng tự nhiên để tăng thêm khả năng làm người, kể cả con người của thế giới văn minh ngày nay. Như người ta làm cái tàu ngầm bắt chước dạng thủy động học của con cá heo. Người bơi lội thì mặc bộ quần áo may bằng loại vải mô phỏng da con cá heo. Như học và bắt chước con nhện để sản xuất ra loại sợi bền mà dễ hủy, không hại môi trường. Như bắt chước con bào ngư chỉ dùng canxi carbonat trong nước biển mà lại làm ra được thứ vỏ sò cứng và bền gấp nhiều lần sứ cao cấp. Đó là những con người thông minh, tử tế, biết học và mô phỏng tự nhiên để luôn “tiến bộ”, phục vụ lợi ích loài người.

Nhưng loài người cũng không thiếu người láu cá. Họ cũng thông minh, cũng xưng là trí thức, có thể là nhà giáo, nhà sử, nhà văn nhà nhà gì nữa. Họ cũng muốn “tiến bộ” theo mục tiêu của họ, phục vụ cho cá nhân họ. Có thể là thăng quan tiến chức, vợ đẹp con khôn, xe hai bánh thành bốn bánh, trưởng phòng muốn lên giám đốc, giảng viên muốn thành giáo sư, đại biểu kỳ này muốn thêm kỳ nữa, hên ra thì mãi mãi…Họ cũng cực kỳ thông minh, cũng biết mô phỏng tự nhiên không kém các nhà khoa học chân chính. Và họ tỏ ra thành công, thường đến đích trước cả các nhà khoa học mô phỏng nữa kia.

Chưa nhà khoa học nào làm được cái máy ngụy trang bằng con kỳ nhông. Nhưng chúng ta đã thấy có những người quanh ta, trong số đó có cả những người nổi tiếng, đã làm được chuyện đó, tự biến mình thành kỳ nhông, sọc dưa. Hơn cả kỳ nhông, không những họ biến màu mà còn dùng cái sở học “thương gia” và miệng lưỡi “xảo ngôn lịnh sắc” để che giấu cái mặt thật của mình. Một thời gian dài người ta nhầm tưởng, hy vọng họ là chàng chèo bẻo có học dám ngang ngạnh với diều hâu, chim cắt. Nhưng dân chúng mỗi ngày một khôn, bể mánh mới biết họ cũng chỉ là thứ theo voi ăn bã mía mà thôi.

Xin dẫn một câu thơ của Aragon: “Khi tấm kính nhân dân bị mờ thì mặt người càng lộ rõ”. Còn dân Nam Bộ thẳng thắn thực thà thì bảo: “Chấp chi con sọc dưa con kỳ nhông sớm đầu tối đánh!” Nhân dân vạn đại đâu dễ mắc lừa mấy con kỳ nhông!

From: HuyMinh's Blog

Sử gia và dân biểu Dương Trung Quốc

Sử gia và dân biểu

Dương Trung Quốc

. Tưởng Năng Tiến

Lúc bé, tôi vẫn thường xem phim cọp. Lý do, giản dị, chỉ vì tôi rất ít khi có tiền mua vé. Lỡ có, tôi lại muốn dùng tiền để mua những thứ khác: bắp nướng, đậu phụng rang, cà rem, bánh kẹo… để nhai lai rai trong lúc coi phim.
Nhưng làm thế nào để vào cửa cọp mới được chứ? Ít nhất cũng có hai cách. Thứ nhất là đứng xớ rớ trước cửa rạp, thấy một ông hay một bà trông có vẻ bảnh bao và dễ tính là mình xà ngay đến:

- Thưa chú, thưa dì, thưa cô, thưa bác… con muốn coi cái phim này hết sức nhưng không có tiền, làm ơn dắt con vô luôn nha?

Nếu họ gật đầu là kể như… khỏe. Theo lệ, mỗi nguời lớn đi xem phim có quyền dắt theo một trẻ em - miễn phí.

Lối thứ hai rắc rối hơn một chút, kém đàng hoàng hơn một tí, và cần một ít vốn đầu tư. Mấy đứa phải hùn hạp đủ tiền cho một thằng hay một con nào đó mua vé (hạng nhi đồng) vào cửa. Rồi nó sẽ len lén mở cửa bên hông rạp, cho cả lũ vào luôn!

Có lần vì giông bão, nên dù là ngày chủ nhật, rạp chiếu bóng cũng chỉ có mấy ngoe mua vé vào xem. Lũ nhi đồng chúng tôi quên chi tiết đó, vẫn tiếp tục rủ nhau vào cửa cọp. Không những thế, nhiều đứa còn “mời” cả anh chị và bố mẹ “đi” luôn. Dân trong xóm tôi đều nghèo, đều rất ham… vui; do đó, gặp ngày mưa buồn bã và rảnh rỗi - rạp hát lại gần nhà - nên mọi nguời đều vui vẻ… vô luôn!

Chủ rạp kinh ngạc khi thấy vé không bán được bao nhiêu mà bên trong rộn rã tiếng cười đùa vỗ tay của trẻ con, rôm rả tiếng bàn tán nói cười của nguời lớn. Không cần phải thông minh lắm nguời ta cũng tìm được lý do, không lâu, sau đó.

Thế là bất ngờ, sau một lời xin lỗi ngắn ngủi qua hệ thống phát thanh, đèn bật sáng lên, chủ nhân cùng nhân viên ào vào soát vé. Lần lượt từng mạng một, không phân biệt già trẻ lớn bé, không sót một mạng nào, cả xóm bị “mời” ra khỏi rạp bằng những lời lẽ - tất nhiên - hoàn toàn không nhã nhặn.

Ðã có lúc vui miệng, tôi kể cho mấy đứa con bé nhỏ của mình nghe về cái kỷ niệm ấu thơ (không mấy êm đềm) này. Chúng đều tỏ vẻ ái ngại và vô cùng thất vọng về thái độ hơi thiếu đàng hoàng của tôi:
- It’s not fun. Như vậy đâu có vui bố.
- And it’s not fair, either! Cũng không công bằng mấy bố à.
- Ờ thì bố cũng thấy là không vui gì cho lắm và có hơi kỳ kỳ một chút.
- Kỳ một chút sao được. It’s cheating, như vậy là ăn gian, đó bố!

Tôi miễn cưỡng đồng ý với tụi nó mà bụng dạ (nói thiệt) có hơi buồn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã gian lận gì nhiều trong chuyện xem phim mà vào bằng cửa cọp. Cũng như tất cả những nguời dân lớn nhỏ khác của cả xóm mình, tôi chỉ có tội nghèo mà ham… vui, và hơi láu cá chút đỉnh, thế thôi.
Láu cá (rõ ràng) không phải là một đức tính, dù nhìn theo quan niệm đạo đức của bất cứ ai. Bởi vậy, càng già tôi càng đàng hoàng thấy… rõ! Những nguời tử tế, biết phục thiện, và đàng hoàng tử tế như tôi - tiếc thay - hơi ít.

Tạp chí Khởi Hành số 34, phát hành tháng 8 năm 99, từ California, có bài viết “Khi chính trị chi phối văn hoá”, của Trần Anh Tuấn, về những nguời… rất không đàng hoàng như thế. Những kẻ mà đến lúc chết vẫn còn (vô cùng) láu cá!

Một phần của bài viết, ông Trần Anh Tuấn dùng để điểm cuốn Lịch sử và văn hoá Việt Nam - Những gương mặt trí thức, tập Một, do Dương Trung Quốc, Nguyễn Quang Ân và Tạ Ngọc Liễn sưu tầm và biên tập, Nhà xuất bản Văn Hoá Thông Tin Hà Nội xuất bản năm 1998. Nội dung cuốn sách được ông Trần Anh Tuấn ghi nhận như sau:

“Với hơn 700 trang, các tác giả đã chọn ra 71 nhân vật mà họ vinh danh là những trí thức Việt Nam tiêu biểu trải qua 770 năm lịch sử, với 9 thời đại và thời kỳ (Trần, Hồ, Lê, Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn, Nguyễn, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa V.N.)”.

“Nhưng nhìn vào danh sách là chúng ta thấy ngay sự ăn gian của những người làm sách: trong suốt 720 năm (1225 - 1945) họ chỉ chấm có 38 nhân vật tức 53%. Ðó là Trần Thái Tông, Lê Văn Hưu, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông, Chu Văn An, Tuệ Tĩnh, Hồ Nguyên Trừng, Nguyễn Trãi, Triệu Thái, Lê Thánh Tông, Lê Sĩ Liên, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan, Lê Hữu Trác, Nguyễn Thiếp, Lê Qúi Ðôn, Lê Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Trần Văn Kỷ, Võ Trường Toản, Phan Huy Chú, Vũ Phạm Khải, Nguyễn Ðình Chiểu, Phạm Thuật Duật, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Truờng Tộ, Nguyễn Quang Bích, Lương Văn Can, Nguyễn Phạm Tuân, Phan Bội Châu, Nguyễn Thượng Hiền, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Văn Trường, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn An Ninh, và Phạm Tuấn Tài.”

“Trong 50 năm sau cùng (1945 - 1995), họ đưa ra một số lượng khổng lồ là 33 nguời, tức 47%. Trong số 33 tên, chỉ trừ giáo sư Hoàng Xuân Hãn sống ở Pháp, còn lại 32 tên không ai khác hơn là những đảng viên cao cấp của Ðảng Cộng sản Việt Nam và những nguời phục vụ chế độ cộng sản. Ðó là Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Truờng Chinh, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Khánh Toàn, Ðặng Thái Mai, Trần Huy Liệu, Phạm Huy Thông, Tôn Thất Tùng, Hồ Ðắc Di, Phạm Ngọc Thạch, Trần Ðại Nghĩa, Nguyễn Văn Huyên, Tạ Quang Bửu, Trần Văn Giáp, Tôn Quang Phiệt, Hải Triều, Ngụy Như Kon Tum, Dương Ðức Hiền, Ðặng Văn Ngữ, Hoài Thanh, Nam Trân, Nguyễn Khắc Viện, Lê Văn Thiêm, Từ Chi, Nguyễn Ðổng Chi, Cao Xuân Hy, Trần Ðức Thảo, Hoàng Thúc Trâm, Ðào Duy Anh, và Hoàng Xuân Hãn.”

Cứ theo như lời của ông Trần Anh Tuấn thì “nhìn vào danh sách là chúng ta thấy ngay sự ăn gian của những người làm sách”. Là kẻ hậu sinh, tôi không hề dám có nghĩ tranh luận hay bút chiến với một nguời cầm bút vào hàng truởng thượng - và nặng ký - như ông Trần Anh Tuấn; tuy nhiên, vì đã lỡ biện minh cho chuyện vào cửa cọp của chính mình, tôi tự thấy có bổn phận phải lên tiếng để bênh vực cho một số những nguời vừa được vinh danh là “trí thức Việt Nam tiêu biểu” - trong nửa thế kỷ qua.

Theo tôi thì quí ông Ðào Duy Anh, Trần Ðức Thảo, Hoàng Xuân Hãn… đều dư sức dắt theo ba trự lóc nhóc cỡ như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh… đi vào lịch sử mà khỏi cần mua vé. Như đã thưa, tuy không bằng luật nhưng theo lệ (ít nhất cũng là lệ ở những thành phố thân miền Nam, khi tôi còn bé) mỗi nguời đi xem phim có quyền dắt theo một nhi đồng - miễn phí. Hồi nhỏ tụi tôi vẫn đi xem phim ké theo kiểu đó mà. Ðiều này đâu có gì là gian lận mà ông Tuấn phải phàn nàn và nặng lời dữ vậy?

Giữa chuyện ham vui (của lũ bé con chúng tôi, ngày truớc) và chuyện ham danh (của những ông lãnh tụ cộng sản Việt Nam, bây giờ) có một điểm này chung: túng làm liều. Ðiểm chung đó, với ít nhiều chủ quan, tôi tin tưởng là thông cảm và chia sẻ được.

Nếu không, nghĩa là nếu ông Trần Anh Tuấn không đồng ý, tôi xin đề nghị chúng ta nên nhìn vấn đề theo cách khác - dựa vào hình ảnh, kinh nghiệm phổ cập hơn với phần lớn mọi người, và cũng vẫn với phong thái nhẹ nhàng tương tự. Hãy tưởng tượng đến cảnh quá giang.

Chiếc bè chở những “gương mặt trí thức Việt Nam tiêu biểu” của nửa thế kỷ qua đi vào lịch sử mà chỉ có vài ba ông cỡ như Ðào Duy Anh, Trần Ðức Thảo và Hoàng Xuân Hãn… thì ngó bộ hơi neo đơn và cũng (có phần) phí phạm. Nó còn rộng chỗ nên quí ông Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh… xin được quá giang - vậy thôi.

Nguời ta mượn lời để diễn ý. Ðặng ý thì bỏ lời. Thiên hạ mượn bè để qua sông. Miễn sao họ qua lọt thì thôi. Câu nệ quá tôi sợ… mất lòng và, chắc chắn, cũng sẽ mất vui!

Tôi chỉ tận tình chia sẻ nỗi bất bất bình của ông Trần Anh Tuấn về việc những vị sử quan đương đại - Dương Trung Quốc, Nguyễn Quang Ân, và Tạ Ngọc Liễn - theo chỉ thị, đã mở cửa hông cho thêm cả đống ông nữa (tổng cộng lên đến 33 mạng) ào ạt nhào luôn vào lịch sử.

Cũng như đi coi phim cọp, đi quá giang - dù là bằng thúng, bằng mủng, bằng bè, bằng ghe tam bản, bằng thuyền ba lá, bằng ca nô, bằng tầu, hay bằng thủy phi cơ… chăng nữa - nên tránh chuyện đàn đúm, kéo bè, kết đảng đông đảo quá. Xô đẩy, giành giật, chen lấn là cảnh (luôn luôn) rất khó coi và dễ gây hiểu lầm là một vụ thủy tặc hay không tặc. Ðó là chưa kể chuyện quá tải, rất không an toàn. Chìm xuồng, cả lũ, như chơi.

Nửa thế kỷ qua dân Việt dở sống dở chết. Giữa lúc muôn họ lầm than, nhân tâm ly tán, nhân tài như lá mùa thu, tuấn kiệt như sao buổi sớm; danh nhân, trí thức, kẻ sĩ… ở đâu mà hăm hở chen lấn đi vào lịch sử đông dữ vậy - hả Trời? Chợ chưa họp mà kẻ cắp đã đến đủ mặt như thế (kể) cũng kỳ.

Mới đây ông Nguyễn Chính còn khám phá ra vụ này, ngó bộ, còn kỳ dữ nữa về chuyện khai thác bauxite ở Việt Nam: “Quốc hội chưa họp, nghĩa là chưa ai có ý kiến gì, ông dân biểu Dương Trung Quốc đã phát ngôn trên báo Tuổi Trẻ rằng “Nhưng Bộ Chính trị đã quyết rồi thì bây giờ ta chỉ bàn làm sao cho tốt, cho an toàn thôi” khiến nhiều cử tri rất ngỡ ngàng.”

Tôi thì không ngỡ ngàng gì cho lắm vì đã được họp tập trước về việc “Đảng chỉ tay, Quốc hội vỗ tay, dân trắng tay” tự lâu rồi. Chỉ hơi ngờ ngợ vì cái tên của ông Dương Trung Quốc nghe (có vẻ) quen quen. Té ra, ông chính là một trong ba nhân vật đã sưu tầm và biên tập cuốn Lịch sử và văn hoá Việt Nam - Những gương mặt trí thức (tập I) do Nhà xuất bản Văn Hoá Thông Tin Hà Nội xuất bản năm 1998.

Tưởng sao chớ “đi ra, đi vô cũng cái thằng cha khi nẫy” chớ ai! Muời năm trước ông Dương Trung Quốc tô vẽ cho nhiều kẻ bất hảo trở thành “Những gương mặt trí thức” của lịch sử và văn hoá Việt Nam. Bây giờ thì ông mở đường để con những người này mang đất nước ra băm xẻ, cho bằng thích.

Tôi nghe nhiều người tỏ ý bi quan về hiện cảnh cũng như tương lai (đen tối) của Việt Nam. Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì… đen là phải!

Tưởng Năng Tiến

Bài Cáo "Hậu Bình Ngô" -- Bùi Chí VinhBài Cáo "Hậu Bình Ngô"


. Bùi Chí Vinh


“Như nước Việt ta từ trước

Vốn xưng văn hiến đã lâu

Sơn hà cương vực đã chia

Phong tục Bắc Nam cũng khác”

Lần thứ hai, đất nước

Khoác ba lô theo Nguyễn Trãi lên rừng

Bài tuyên ngôn chuẩn bị trước mười năm

Chân trái đạp đầu quân Minh, chân phải bước vào Văn Miếu

Có phải lần trước bên này sông

Lý Thường Kiệt ung dung phát biểu:

“Nam quốc sơn hà Nam Đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư…”

Bài tuyên ngôn đầu tiên khi chưa xác định màu cờ

Dung tích máu không có ngân hàng nào chứa nổi

Ông cha ta đánh giặc, ông cha ta làm thơ

Ngọn giáo chẳng suy tư dù dạ dày có đói

Lương thảo ở Lam Sơn được đo lường bằng xác con ngựa già chia những phần ăn cuối

Thực đơn của nghĩa sĩ Tây Sơn trên võng cáng băng rừng là cơm nắm, rau măng

Những cuộc hành quân không nhờ cậy thánh thần

Được ra đời giống như truyền thuyết

Mà truyền thuyết cũng vô cùng đặc biệt

Những cuộc hành quân nhà chép sử phải đau đầu

Mười vạn chiến sĩ nông dân vượt sông Mã ra sao

Để kịp ăn Tết Thăng Long với anh hùng Nguyễn Huệ?

Hàng trăm thớt voi vượt sông Cả thế nào

Để hoa đào Nhật Tân không nở trễ?

Cái giá của tuyên ngôn lạ lùng như thế

Quá khứ có thịt xương nên hiện tại có luân hồi

Tương lai không dành cho bọn sâu bọ làm người

Không thuộc độc quyền lũ rước voi giày mả tổ

Không nằm trong tay đám cõng rắn cắn gà nhà láu cá

Tương lai là của những kẻ đứng mũi chịu sào dám đem hạt gạo xẻ làm đôi

Những kẻ dám mở cuộc hành trình chống suy dinh dưỡng

Từ nạn đói năm 45 đi tới tiếng cười

Chúng ta yêu nhau đúng quy luật con người

Em yêu anh và anh yêu em đấy

Đừng quay đầu và đừng khép đôi môi

Khi tim cùng đập ở lồng ngực trái

Có Hội Thề Lũng Nhai mới có quân sư Nguyễn Trãi

Có bô lão mài gươm mới có Hội nghị Diên Hồng

Hạt thóc thành cơm nhờ cấy ở trên đồng

Không có hạt thóc nào tái sinh nếu gieo trên sàn lót nệm

Chúng ta yêu nhau chẳng cần ai bảo hiểm

Những đứa con như những chứng từ

Đất nước mình phải cấp chứng minh thư

Cho bất cứ ai làm ra sản phẩm

Nếu chiến tranh sinh ra những bài tuyên ngôn chiến thắng

Thì hòa bình còn lâu mới là bức bình phong mang khẩu hiệu giả hình

Đừng bắt Phật bị cầm tù, đừng bắt Chúa bị đóng đinh

Con mắt láo liên làm sao mà nhìn thẳng

Mười ngón chân ta không mọc đằng sau nên không hối hận

Lúc bước đi gặp dấu của ông bà

Lúc đọc bài thơ gặp bát ngát trường ca

Làm sao nói hết về tình yêu tổ quốc

Cái lai lịch trong một chương, cái cội nguồn trong một mục

Cuộc sắp xếp văn minh trong trật tự mỗi điều

Cũng như làm sao minh họa hết tình yêu

Sự rung động của các tế bào gây cảm xúc

Ta yêu Tổ quốc bằng bài thơ giữ nước

Đại cáo Bình Ngô một thuở lên đường

Ta yêu Tổ quốc bằng bài thơ dựng nên cột mốc

Biết giữ gìn từng tấc đất biên cương

Uy lực của một nước có chủ quyền từ hàng loạt tuyên ngôn

Cuộc chiến đấu ngàn năm bằng chữ

Luật Hồng Đức, luật Quang Trung

Hiến pháp của Rồng Tiên đó chứ!

Ta bỗng thơ ấu như bắt đầu tham dự

Chuyện kể ngày xưa về cô chú ông bà

Ta bỗng nồng nàn hiểu máu và hoa

Thấm thía trong từng chương vệ quốc

Ta bỗng bàng hoàng thấy đường trên mặt đất

Có triệu bàn chân Nam tiến phá rừng

Ta bỗng hiên ngang tuyên bố rõ ràng

Bờ biển Việt Nam hình cong như chữ S

Đất nước Việt Nam bắt đầu từ ải Nam Quan bất diệt

Đất nước Việt Nam kết thúc bằng mũi Cà Mau lẫm liệt

Không có lý do gì giặc ngoài thù trong móc ngoặc cách chia

Máu chảy 4000 năm cho cuống rún chưa lìa

Khi trước trận thắng giặc Mãn Thanh, vua Quang Trung hiệu triệu

Khi nghĩa sĩ Tây Sơn cùng đồng thanh phát biểu:

“Đánh cho để dài tóc

Đánh cho để đen răng

Đánh cho nó bất luân bất phản

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn

Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”

Ta bất chợt nhìn ra mình thật sự

Máu cha ông đổ ra thì ruột con cháu bắt buộc mềm

Ta hạnh phúc nhập hồn vào kinh sử

Nỗi nhục bị đô hộ 1000 năm không được phép lãng quên!

1979 - 2009

© 2009 Bùi Chí Vinh

© 2009 talawas blog

Nghĩ Gì Về Quốc Hội Của Dân Ta?Nghĩ Gì Về Quốc Hội Của Dân Ta?

. Đinh Tấn Lực

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Văn Thủy từng nhận định: “Một xã hội không cho mọi người tự do trình bày ý kiến của mình là một xã hội chết rồi. Trong quá khứ, chúng ta mắc quá nhiều sai lầm bởi không ai cho chúng ta được tự do trình bày ý kiến riêng của mình, trong tất cả các lĩnh vực, từ lớn đến bé, từ quân sự đến kinh tế. Không phải không biết mà không dám nói, nhiều người biết nhưng không dám trình bày”.

Cụm từ khóa trong nhận định đó không phải là Không Biết hay Không Dám Nói.

Cụm từ khóa trong nhận định đó là: Không Ai Cho.

Câu hỏi nảy sinh tại chỗ: Ai Đó Là Ai?Ta Đây Là Ai?

Bài Phát Biu Gây Chn Đng

Ngày 15-9-1985 là ngày đổi tiền trên cả nước, mở đầu cho chính sách giá-lương-tiền. Đến tháng 12 năm đó diễn ra kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội khóa VII. Ngày cuối cùng của kỳ họp, người ta thấy một phụ nữ miền Nam phúc hậu, ăn trầu bỏm bẻm lên diễn đàn phát biểu ý kiến cuối cùng trước khi bế mạc. Người phụ nữ ấy chính là bà Sáu Trầu, khi ấy 48 tuổi, đại biểu Quốc hội tỉnh Cửu Long.

Bài phát biểu đặt ra khá nhiều câu hỏi đột thẳng vào vai trò lãnh đạo trong việc đưa ra quyết sách giá-lương-tiền. “... Ai phụ trách chuẩn bị và chuẩn bị như thế nào? Chúng tôi cho rằng 10 năm qua (75-85 - ĐTL) chưa lần nào dân xôn xao, bất bình, thậm chí phẫn nộ bằng đợt phá giá-lương-tiền vừa qua. Chúng tôi đã chứng kiến biết bao cảnh các cửa hàng ách tắc, bao nhiêu cuộc cãi vã xô xát, bao nhiêu tiêu cực: vo tròn giá hay nâng giá vì thiếu tiền lẻ và mua bán tiền lẻ... Trung ương nói địa phương không biết phát huy ưu thế sau đổi tiền nhưng ưu thế gì mà phát huy. Giá cả tăng 5-7 lần so với trước, có thứ gấp 10-15 lần, đội rất xa giá thị trường. Chúng tôi chứng kiến cảnh bắt và tịch thu hàng của người tự sản, tự tiêu vì bán giá thấp hơn giá nhà nước quy định, đạo lý gì phải làm như vậy? Đồng chí Đỗ Mười (lúc đó là chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - PV) nói rằng tỷ giá công nông hiện nay đã rất hợp lý, thậm chí nông dân còn có lợi nhiều hơn trước. Chúng tôi chưa nhất trí với nhận định đó”... Giọng bà vang đến đâu cả hội trường vỗ tay rần rần đến đó.

10 phút cho bài phát biểu dài gần bảy trang trong điều kiện tiếng vỗ tay lấn át tiếng đọc. “Tôi cố đọc nhanh và lớn để mọi người nghe. Vì chỉ được phát biểu 10 phút, nếu lố giờ sẽ bị mời xuống” - bà kể.

…Bây giờ ngồi lại tâm sự chuyện cũ, bà cười hiền: “Hồi mới trúng cử đại biểu Quốc hội, tôi có hỏi anh Mười Quẹo - đại biểu khóa trước rằng làm đại biểu Quốc hội khó không. Anh đùa: Dễ! Vỗ tay và ăn cơm thôi! Chừng đi họp tôi mới biết nói lên tiếng nói của cử tri có khi không dễ dàng”...

(Trích báo Pháp Luật Thành Phố ngày 21/4/2009)

Bản Kiến Nghị Gây Chấn Động

Đó là bản Kiến Nghị Về Quy Hoạch Và Các Dự Án Khai Thác Bauxite Ở Việt Nam của tập thể trí thức Việt Nam gửi lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam ngày 12 tháng 4 năm 2009.

Bản Kiến Nghị đã gián tiếp hồi đáp nhận định dẫn trên của vị Nghệ sĩ khả kính Trần Văn Thủy ở hai điểm: BiếtDám Nói, ngay cả trong một hoàn cảnh nghiệt ngã thập diện mai phục và một tâm lý chung của Nỗi Ngán Ngẫm Thường Ngày từng khiến mọi người nhếch mép Thế A! trước mọi bản tin thời sự.

Bản Kiến Nghị còn trực tiếp hồi đáp sự mong đợi của toàn thể Nhân Dân Việt Nam ở đôi hia bảy dặm, rằng sau 1/3 thế kỷ thống nhất đất nước nhưng ly tán lòng người, nó đã vượt qua mọi ngăn cách quá khứ, quan điểm chính trị, lãnh vực chuyên nghiệp, khoảng cách địa dư… để chỉ tập trung vào cốt lõi duy nhất là tương lai của một Việt Nam yêu dấu. Với kết quả thực tiễn là trang mạng Bauxite Việt Nam trở thành nơi tập trung trí tuệ VN về một chuyên đề không biên giới.

Tiếp theo sau bản Kiến Nghị là ba lá Thư Ngỏ gửi lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, ngay trước phiên họp kỳ 5 của Quốc Hội khóa 12 (khai mạc hôm nay).

Đã có người bày tỏ sự ngờ vực về tính lãng mạn của trí thức Việt Nam, (rằng đến giờ này mà) vẫn còn kỳ vọng vào lương tri của các vị đại biểu Quốc hội. Nỗi ngờ này không phải là thiếu cơ sở, một khi tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội là đảng viên đảng CSVN, vốn dĩ từ lâu đã quen chấp hành chỉ thị (đúng/sai) của lãnh đạo đảng hơn là lắng nghe và thảo luận ý kiến của cử tri.

Phải chăng, đó cũng là lằn ranh của câu hỏi nêu trên: Ai Đó Là Ai?Ta Đây Là Ai?

Ai Không Cho Nói?

Câu trả lời treo la liệt khắp nơi. Từ lệnh miệng của một Nguyễn Khoa Điềm khóa sổ vụ Năm Cam. Từ chỉ thị của một Nguyễn Tấn Dũng nhằm đóng nắp vụ tham nhũng PMU-18 có dây leo lên tới thượng tầng. Từ bàn tay thô bạo của một Nguyễn Minh Tân bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý trước tòa. Từ tội danh trốn thuế để triệt lời đả đảo TQ của Điếu Cày. Từ bản án dành cho hai ký giả Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải để kết thúc mọi tường trình về vụ tham nhũng PMU-18. Từ những răn đe của một Lê Doãn Hợp về lề phải truyền thông. Từ chỉ đạo sắp sẵn của Tuyên giáo Trung ương trước mỗi phiên tòa. Từ quyết định “xuyên suốt” của một Đỗ Quý Doãn về việc quản lý Blogs. Từ những tờ triệu tập để ngăn người đi gặp các phái đoàn nhân quyền nước ngoài v.v…

Tất cả đến từ đâu, nếu không phải là từ “Tận Cùng Trên” của một thiểu số độc tài đang nuôi dưỡng tham nhũng và cai trị cả nước?

Dù vậy, có vẻ những quyết định, chỉ thị… la liệt, ồn ào và tròng chéo lên nhau đó đã càng ngày càng tự giảm thiểu hiệu năng. Vì sao?

Có phải vì nhân dân đã ý thức ra rằng quyền lực không do thượng đế ban phát cho thiểu số lãnh đạo, lại càng không thể vì chính họ áp đặt một loại sứ mệnh mơ hồ nào đó trên một văn kiện ngược ý dân gọi là hiến pháp?

Có phải vì một bộ phận lớn của nhân dân đã thấy ra rằng quyền lực của lãnh đạo có được, đa phần là do chính thói quen tuân thủ của quần chúng, mà quyền lực đó không thể trường tồn bất biến, bởi thói quen này có ngày thay đổi?

Có phải vì lãnh đạo đã liên tục chứng tỏ khả năng điều hành đất nước yếu kém, đồng thời lại chứng minh hùng hồn về lòng tham tư lợi và khiếp nhược ngoại bang, lẫn lộn bạn-thù đối với bọn bá quyền phương Bắc?

Có phải vì thời đại thông tin số ngày nay đã làm đảo lộn mọi ưu thế về quy luật tuyên truyền “nói lấy được là được” như thời trước, và làm đảo lộn cả cái quán tính xin-cho mà mọi chế độ độc tài đều phải dựa dẫm để tồn tại?

Đã vậy, liệu là yếu tố “không cho nói” còn giá trị bao nả?

Ta Là Ai?

Trước tiên, mỗi người chúng ta đều là công dân của nước Việt Nam, bất kể tuổi tác, giới tính, ngành nghề, tôn giáo, trình độ văn hóa, vai trò hay vị trí đóng góp cho đất nước…

Tất cả, như nhau, đều có những khát vọng hòa bình, nhân bản, thăng tiến, văn minh và bình đằng như mọi dân tộc tiến bộ khác.

Tất cả, như nhau, đều có những hy vọng về một đất nước cất cánh không thua kém các quốc gia đã phát triển trong vùng.

Tất cả, như nhau, đều có những ưu tư, cả nỗi nhục về sự lạc hậu và bị coi thường bởi những người láng giềng trước đây không hơn mình.

Tất cả, như nhau, đều có những trăn trở, bức xúc về cuộc sống của chính mình hay người thân quanh mình trước các vấn nạn xã hội chồng chất hàng ngày…

Cụ Tây Hồ Phan Chu Trinh từng dạy: “Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước mới mong có ngày cất đầu lên nổi”.

Tuy nhiên, không phải mỗi người trong quảng đại quần chúng nhân dân đều có tiếng nói trực tiếp đến giai tầng điều hành đất nước.

Vị trí của đại biểu Nhân dân tại Quốc hội chính là gạch nối giữa đại khối dân tộc với chính quyền, chứ không hề là công cụ đóng dấu mộc của chính quyền.

Vai trò của đại biểu Nhân dân tại Quốc hội chính là làm luật, phê chuẩn chính sách, phê chuẩn ngân sách, và kiểm tra hoạt động của chính phủ sao cho đáp ứng đúng nguyện vọng của đại khối quần chúng Nhân dân.

Vai trò, vị trí của đại biểu Nhân dân tại Quốc hội, do đó, tự nó phải tách biệt ra khỏi những kiêm nhiệm khác trong hệ thống đảng hay guồng máy chính phủ, chí ít là phải tách biệt rạch ròi ngay trong những phiên họp Quốc hội. Quốc Hội không chờ bất kỳ ai cho nói mà có nhiệm vụ phải nói thay dân, phải kiểm thay dân, phải chỉnh đốn chính phủ thay dân.

Quốc Hội là tấm gương phản ánh lòng dân trước những nguy cơ đối với cả dân tộc, chắc chắn không thể nào làm ngơ khi nhân dân đang đau đáu ưu lo về một cái lưỡi bò đang liếm sạch mặt tiền Đông Hải của đất nước, và lăm le đến cả mặt hậu Tây Nguyên nữa. Cũng không thể nào làm ngơ về các lãnh vực chủ quyền độc lập xương máu của toàn dân được giao cho ngoại bang toàn quyền quản trị.

Quốc Hội phải là đầu tàu của cuộc vận động văn hóa nhận trách nhiệm, truy trách nhiệm; và là đầu tàu cuộc vận động xã hội dân sự trên toàn quốc.

Chúng ta cần cụ thể hóa khái niệm xã hội dân sự thành quyền dân sự và tổ chức dân sự, khởi đầu chính là Quốc Hội Việt Nam.

Chúng ta, hơn bao giờ hết, không thể chỉ vỗ tay và ăn cơm. Chúng ta đang cần rất nhiều Bà Sáu Trầu khẳng khái.

Đừng để Việt Nam biến thành một xã hội chết rồi.

Hãy đánh tan mọi ngờ vực của quần chúng cử tri, để mãi mãi yên tâm rằng đàng sau Quốc Hội là một hậu thuẫn to lớn của toàn dân.

Hãy hành xử đúng đắn và đúng mức quyền hạn của một Đại Biểu Nhân Dân.

Hãy nêu gương cho báo chí Việt Nam hành xử đúng đắn và đúng mức Đệ Tứ Quyền của họ.

20/5/2009 – Nhân ngày khai mạc phiên họp Quốc Hội kỳ 5 khoá 12.

Blogger Đinh Tấn Lực