Việt Nam được thế giới biết đến như thế nào?
Việt Nam được thế giới biết đến như thế nào? magnify


Lại bổ xung cho Sách trắng nhân quyền VN -

Bà Sophie Richardson - Giám đốc Phân bộ Á Châu thuộc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Quốc tế - trả lời phỏng vấn của đài RFA (7/5/2009):

"Việt Nam được thế giới biết đến như là một chính phủ sẵn sàng đàn áp những tiếng nói đối lập dù là ôn hoà, kiểm duyệt internet gắt gao, vi phạm các quyền căn bản của công dân được Hiến pháp và quốc tế công nhận như quyền tự do bày tỏ quan điểm, tự do tụ tập và lập hội. Tất cả những vi phạm này phải được lưu tâm đúng mức".
Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Hrw-calling-vietnam-to-end-crackdown-on-labor-activists-q-a-05072009163217.html