Đừng mê ngủ - Nguyễn Tấn CứĐừng mê ngủ

. Nguyễn Tấn Cứ


Tôi tát vào mặt tôi hằng đêm - đừng mê ngủ

rằng đôi môi của tôi - đừng ai hôn

rằng đôi mắt của tôi – đừng ai khóc

Rằng hàm răng của tôi - đừng ai hở

Em đừng nói tình của đôi ta – như môi với răng

rằng môi hở thì . . . răng lạnh

anh đừng nói tình đôi ta - như mi với mắt

rằng mắt khép thì . . . mi cay

như tô hoành thánh mì – hằng đêm tôi lót đạ

tôi thương chú ba tàu - ngay đầu con hẻm

có lẻ nào . . . chú đầu đôc đất nước tôi ?

Tôi không tin rằng – chú đá vào sườn tôi

Chú đá vào . . . đít tôi - chú vỗ vào . . . đầu tôi

rằng mầy ngu như . . . con chó

rằng mầy dốt như con vịt

con vịt tao quay ở . . . Băc kinh

tao là là - Đặc Sản – trên bàn thờ độc

Đừng mê ngủ - và đừng quên cơn đói

một nghìn năm nô lệ . . . giặc Tàu

Đừng mê ngủ - một nghìn năm Kháng Chiến

Giặc Nguyên Mông - còn nguyên một vết thù

Ta đánh mãi không bao giờ hết giặc

giặc đã xưa rồi - nay Bạn ở trong TA

Bạn ta oánh ta - như chú ba Tàu đầu xóm

Có lẽ nào hoành thánh hết . . . xa xiu

Có lẽ nào Kháng Chiên đã thành . . . xương

Khi Gò Đống Đa kia là mồ chôn của … BẠN

Bạn của bạn Ta – là kẻ Thù của Ta

Kẻ Thù của kẻ Thù Ta – Chính là BẠN ta đó

Đừng mê ngủ - kẻ Thù của Ta – Trong giấc ngủ

Một nghìn mấy trăm năm rồi - ÁC MỘNG vẫn CÒN ĐÂY !

Nguyễn Tấn Cứhttp://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=10177&LOAIID=1&LOAIREF=1&TGID=1426