trên một triệu lượt người bị tạm giam


trên một triệu lượt người bị tạm giam magnify

Lại bổ xung cho Sách trắng nhân quyền VN -
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam (1998 - 2008):

"Trong 10 năm qua, các trại tạm giam, nhà tạm giữ do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý đã tiếp nhận, quản lý gần 456 nghìn lượt người bị tạm giữ và trên một triệu lượt người bị tạm giam".

CATP - Tổng kết 10 năm thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam
(Thứ ba , 05/05/2009, 07:53)