Lo sợ Diễn biến Hòa bình -- Roger Cohen

Lo sợ Diễn biến Hòa bình

ROGER COHEN

Ngày 24-5-2009

“…Cùng đi theo với sự chuyển đổi (kinh tế) ấy còn có nhiều chuyện khác hơn nữa đã và đang biến 'cuộc diễn biến hòa bình' thành một loài ác quỷ, làm cho các nhân vật trong bộ chính trị của các nước Á châu đêm đêm không ngủ được.

Công nghệ (thông tin) đã và đang dẫn dắt ‘tất cả’ mọi người ra khỏi chế độ chuyên chế độc tài. Đêm đen của linh hồn của chủ nghĩa Stalin hay Mao đã được cất giữ vào lịch sử bởi những xã hội trên mạng internet…

Shi Guoliang, thuộc trường Đại học Thanh niên Trung Quốc ở Bắc Kinh ngành Khoa học Chính trị, đang nghiên cứu về quan điểm xã hội của tầng lớp thanh niên, đã nói với tờ Financial Times rằng: ‘Các sinh viên không thực hiện những cuộc biểu tình ngồi, họ [diễn đạt ý kiến của họ trên] blog và sử dụng mạng xã hội Twitter’...”.

Hiệu đính: Trần Hoàng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009