Từ ngữ "lạ" trong vùng "nhạy cảm" -- Bắc Phong


Đảng lạ Tốt - Tiền lạ Tốt - Thầy lạ Tốt - Chủ lạ Tốt

Từ ngữ "lạ"

trong vùng "nhạy cảm"

. Bắc Phong

tàu lạ là lạ làm sao
nó quen vùng biển đi vào đi ra
chuyện nó đâm mấy ghe ta
lạ là nhà nước né ra né vào

công nhân lạ ở chỗ nào
hãng thầu cổng trước bước vào bước ra
trong khi công nhân nước ta
không xin được việc thở ra than vào

sữa lạ pha chế làm sao
mua khuấy con trẻ uống vào ói ra
mang sữa trả lại bị la
ngộ không nói chuyện bán ra trả vào

nước lạ là lạ thế nào
sang thăm kèn trống rước vào rước ra
các vùng nhạy cảm nước ta
cấp cao nhóm họp tách ra nhập vào

phim lạ là lạ làm sao
kênh nào cũng phủ sóng vào phát ra
văn hóa xâm nhập dân ta
tùy theo thị hiếu chê ra khen vào

đội bóng lạ ở chỗ nào
sân cầu hữu nghị sút vào sút ra
trọng tài của xứ người ta
hội nhà cứ bị phạt ra phạt vào

chồng lạ là lạ làm sao
cái vùng nhạy cảm biết vào biết ra
bỏ mì ăn phở nước ta
ăn xong hảo lớ khen ra khen vào

quân phục lạ là thế nào
bao năm bắt chước mặc vào cởi ra
chữ quẹt phết khác chữ ta
có thêu nhầm cứ gỡ ra thế vào

đảng lạ là lạ làm sao
kêu sang trao đổi gọi vào kiểm tra
đàn anh dậy bảo trong nhà
đàn em nghe lệnh cúi ra cúi vào

còn những vùng nhạy cảm nào
mời các bác chắp vần vào vần ra
để cho tất cả chúng ta
thư giãn chuyện lạ bàn ra tán vào

© 2009 bắc phong
© 2009 talawas blog