Trịnh Khả Nguyên – Hai bài thơ


Hai bài thơ


. Trịnh Khả Nguyên


Tôi yêu


Tôi yêu đất nước Việt Nam

Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau,

Từ núi rừng Tây Nguyên đến vùng hải đảo.

Tôi kính trọng tiền nhân bao đời

đã mở mang và giữ gìn Tổ quốc.

Tôi yêu hết thảy mọi người dân nước Việt

từ miền xuôi lên miền ngược.

Tôi biết chắc rằng:

Lịch sử dân tộc nầy cũng như bao dân khác,

Hết triều nầy đến nhà nọ nối nhau,

Dù anh hùng, danh nhân, kẻ trước người sau,

Đều từ dân ra, là Con của Dân Việt.

Cho nên:

Chẳng có một “triều” nào ở trên dân tộc,

Chẳng có một “nhà” nào ban ơn cho dân tộc của tôi.

Tôi yêu đất nước tôi, có sông dài biển rộng,

Tôi kính dân tộc nầy, có lịch sử vẻ vang.

Nhưng càng yêu hơn,

Vì dân tôi đã trải qua bao nỗi gian nan,

Đời cha hy sinh cho Độc Lập – Tự do

Mà đời con vẫn còn… mơ ướcCó thể – Không thể


Ở đây bạn có thể Ăn:

ăn sướng, ăn gian, ăn tham, ăn nhậu, ăn chơi đú đởn…

Ở đây bạn có thể Chơi:

chơi bời, chơi ngông, chơi mát trời Đà Lạt…

Ở đây bạn có thể Làm:

làm giàu, làm đĩ, làm ngơ như đui như điếc…

Cứ ăn, cứ uống, cứ chơi, cứ làm tình,

cứ đi tiểu, đi cầu tự nhiên,

nhưng cứ cúi đầu và cứ lặng thinh

như con gì người ta nuôi

để ăn thịt, để kéo xe, để làm cảnh.

Bạn không thể như thế nầy thế khác.


© 2010 Trịnh Khả Nguyên

© 2010 talawas

http://www.talawas.org/?p=16069