Câu Chuyện Sô Viết


Câu Chuyện Sô Viết


The Soviet Story

-The story of Europe's most murderous regime-

-The story of the Soviet regime and how the Soviet Union

helped Nazi Germany instigate the Holocaust-

Bộ phim Tài liệu của Đạo diễn Edvins Snore

về những Sự Thật chưa từng được

ánh sáng công luận thế giới chiếu rọi tới.


Do X-cafe.org phụ đề chữ Việt rất công phu.
Mời các bạn thưởng lãm