Quy Trình Tư Pháp Vốn Lời

duongchidung1

 

 

 

 

 

 

 

Quy Trình Tư Pháp Vốn Lời

Tể tướng ngỏ lời
Tập đoàn nghe lời
Tổng giám xuýt xoa nhận lời
Đồng bọn hồ hởi chia lời
Tiếc thay, có đứa lỡ lời
Ngờ đâu dân báo rậm lời
Lời tựa, lời văn… quá lời
Đối thủ nội bộ khai thác nặng lời
Tổng giám bị tó, nghẹn lời
Công an điều tra thay lời
Ra tòa, bị cáo kiệm lời
Kiểm sát lật đật mớm lời
Bị cáo làm thơ trả lời
Tỏ lòng son sắt một lời
Chánh án ngắt lời
Bị cáo nhịn lời
Án tử chánh thẩm tuyên lời
Đành phải lên tiếng mở lời
Cả giuộc so bóng ngán lời
Bá Ngọ cái đám hứa đếch giữ lời
Đau thời núi đất ba lời
Tờ khai còn lời nối lời
Phen này trạng chết chúa cũng hết lời
Cho tàn đời kẻ nuốt lời
Cả đời chỉ khoắng vốn …lời

08-01-2014 – Nhân nghe chuyện HĐXX tuyên bố nhất định không Khống Chế Lời Khai của bị can
Blogger Đinh Tấn Lực sao chép đồng dao đồng thớt thời lên ngôi của đồng chí A còng