Cá Vũng Áng & Lú Vũng Bùn

Cá Vũng Áng & Lú Vũng Bùn

. Đinh Tấn Lực
DeadSea

TomThep
steel_fish
kylucXUONGCA

NhaNuocCuaGiac
formosaxinloi
xuongtrangtruongson
ongnuocthai
26/4/2016 – Tròn 30 năm biến cố nhà máy điện hạt nhân Chernobil của Liên Xô phát nổ.
Blogger Đinh Tấn Lực