Cuộc mới sinh sôi -- Hà Sĩ Phu

công trình kiến trúc "Tiến Lên-Tiến Mãi" mang tên QĐ97

Cuộc mới sinh sôi[1]

(Viết tặng bauxitevietnam và IDS)

Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Ai có thể nhốt khí thiêng vào lọ?

Mười sáu vị đồng thanh giải thể

Những Hoàng Tụy, Chu Hảo, Quang A

Nguyên Ngọc, Tương Lai, cùng là Duy Hiển

Có Kim Hạnh, có Phạm Chi Lan

Có Phan Huy Lê, có Phan Đình Diệu

Có Đăng Doanh, có Nguyễn Trung

Có Đức Nguyên, Quốc Huy, Việt Phương, Sơn Phước!

Điểm binh

Đủ, mười sáu vị anh tài đi trước.

Nghe có bác Sáu Dân cùng bước

Quyết định 97 rồi lẽo đẽo… theo sau.

Bóng tối dù có bao vây

Những ngọn nến dẫu còn le lói

Nhưng mưu mẹo phải đi lòng vòng

Ánh sáng phóng theo đường thẳng

Ba trăm ngàn cây số một giây.

IDS một ngày giải thể

Bô-xít anh em treo rủ… một ngày thôi.

Nhích lại đây, ta đã hiểu nhau rồi

Có cái chết gieo mầm sự sống

Một ngày buồn báo hiệu những ngày vui!

Tim óc đây điểm tô nền gấm vóc,

Một cuộc tàn là cuộc mới sinh sôi!

Một ngày Mười-Năm-Chín (15-9-2009)

© 2009 Hà Sĩ Phu

© 2009 talawas blog