Những Mảnh Đời Kẻ Khác - The Lives of Others

Mời các cán bộ/công an đã xét nhà/đang triệu tập/sắp làm việc với GS Nguyễn Huệ Chi cùng xem qua một phim truyện có thật ở Đông Đức:

Những Mảnh Đời Kẻ Khác - The Lives of Others

Phim truyện đoạt

7 giải thưởng LOLA

3 giải thưởng điện ảnh Âu châu !!!

(Phụ Đề Chữ Việt)