Những Mảnh Đời Kẻ Khác

Những Mảnh Đời Kẻ Khác
(The Lives of Others)
...
7 giải thưởng LOLA
3 giải thưởng điện ảnh Âu châu
Phụ Đề Chữ Việt

Link vào phim:
http://www.vimeo.com/8168038