12 Dân biểu Liên bang Mỹ gửi thư cho Giám đốc Yahoo!

12 Dân biểu Liên bang Mỹ

gửi thư cho Giám đốc Yahoo!H Vin Quc Hi Hoa Kỳ

Ngày 31, Tháng 3 năm 2009

Kính gửi Bà Carol Bartz

Chủ tịch và Tổng Giám Đốc Yahoo!

701 First Avenue

Sunnyvale, CA 94089


Thưa Bà Bartz,


Chúng tôi viết thư này để bày tỏ sự quan tâm của chúng tôi về tình trạng ngày một tồi tệ hơn của việc giới hạn xử dụng internet tại Việt Nam. Theo các báo cáo của truyền thông thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã đưa ra những quyết nghị để ngăn chặn các blog và kết tội những phát biểu ôn hoà. Năm ngoái, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã công bố một sắc lệnh buộc tất cả những dịch vụ internet phải cung cấp các thông tin liên quan đến những người xử dụng internet vi phạm các lệnh cấm của Bộ Thông Tin. Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới những bản tường trình nói rằng Bộ Thông Tin và Truyền Thông của nhà nước Việt Nam có thể sẽ yêu cầu các hãng cung cấp dịch vụ internet lớn để nhờ giúp đỡ trong việc kiểm soát internet.


Chúng tôi được biết rằng Microsoft, Yahoo và Google đã tham gia vào Global Network Initiative là một nỗ lực để bảo vệ quyền tự do phát biểu và quyền riêng tư khi xử dụng các kỹ thuật truyền thông. Chúng tôi muốn được ca ngợi Quý Vị về sáng kiến nói trên trong vai trò Dân Biểu Quốc Hội. Việc làm đó đã nói lên nỗ lực tôn trọng quyền tự do xử dụng internet của Quý Vị bất chấp những áp lực đến từ các chính phủ độc tài. Chúng tôi vui mừng thấy Quý Vị chia sẻ quan điểm của chúng tôi là việc bảo vệ quyền tự do phát biểu và quyền riêng tư khi xử dụng kỹ thuật truyền thông là trách nhiệm chung trong xã hội.


Internet đã trở thành một nguồn thông tin và liên lạc quan trọng cho người dân Việt Nam. Việc xử dụng rộng rãi các trang blog là một minh chứng cho thấy ước mong được chia sẻ quan điểm một cách tự do của người dân Việt Nam. Theo tạp chí The Financial Times thì “không gian chính trị giới hạn của Vietnam ngày càng nhỏ hơn. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã xuống tay đàn áp cộng đồng mạng đang sinh hoạt rất sống động qua việc đóng cửa các trang mạng cũng như bắt giam những người dùng internet để thách thức Đảng Cộng Sản Việt Nam.


Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Quý Vi, trong vai trò Dân Biểu Quốc Hội, hãy bênh vực quyền tự do phát biểu của người dân Việt Nam bằng cách tiếp tục cung cấp các kỹ thuật cho người dân Việt Nam qua hình thức tôn trọng quyền hạn và sự riêng tư của họ.


Kính thư,

Loretta Sanchez Joseph “Anh” Cao

Dân Biểu Quốc Hội Dân Biểu Quốc Hội

James Moran Daniel Lungren

Dân Biểu Quốc Hội Dân Biểu Quốc Hội

Michael Honda Edward Royce

Dân Biểu Quốc Hội Dân Biểu Quốc Hội

Madeleine Bordallo Maurice Hinchey

Dân Biểu Quốc Hội Dân Biểu Quốc Hội

Thaddeus McCotter Hank Johnson

Dân Biểu Quốc Hội Dân Biểu Quốc Hội

Neil Abercrombie Niki Tsongas

Dân Biểu Quốc Hội Dân Biểu Quốc HộiCC: Bà Hillary Rodham Clinton, Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ