Ơi cánh đồng quêƠi cánh đồng quê

. Trịnh Hoài Giang

Bây giờ ruộng đã bê-tông

Cây đa đã cụt, dòng sông đã què
Mái đình đã phẳng đường xe

Còn đâu cánh võng mà nghe chuông chùa

Hội làng thì đã ngày xưa

Thôi anh đừng có tiễn đưa làm gì
Em chào thầy mẹ em đi

Làm ô-sin chả biết khi nào về

Heo may thổi dọc triền đê

Nghe câu dự án mà tê tái lòng
Người đi thì đã ngàn trùng

Người về, đất có còn không mà về

Giật mình nửa tỉnh nửa mê

Cánh đồng quê, cánh đồng quê, cánh đồng.