Ai bảo thủy điện xả lũ làm chết dân ?


«Vấn đề còn lại là làm sao khuyến khích, hỗ trợ người dân miền Trung xây dựng được nhà kiên cố, 2-3 tầng. Lúc ấy lũ có về cũng khỏi phải vất vả đi xa, mới có thể sống chung với lũ được»

Hoàng Trung Hải - Báo PLTP 10/11/2009 - Ai bảo thủy điện xả lũ làm chết dân ?