Gia Cát Dự – Breaking News: Hội Nhà văn Việt Nam, hành trình tự giải tán

"... Với tinh thần đó, tôi tuyên bố: Khai tử Hội Nhà văn!"


...Cả hội trường bừng bừng khí thế
đi tìm cái Chúng Tôi đã mất
...


Tuyệt Bút!

Đọc toàn bài tại đây:


Gia Cát Dự – Breaking News: Hội Nhà văn Việt Nam, hành trình tự giải tán


http://www.talawas.org/?p=12631