Thư gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


Thư gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

từ ba Dân Biểu Liên Bang Mỹ

Zoe Lofgren – Loretta Sanchez – Frank Wolf

”…Chúng tôi muốn nghe trực tiếp từ ông về những bản án đó (của 9 người hoạt động dân chủ) và về việc bắt bớ bà Trần Khải Thanh Thủy. Cụ thể, chúng tôi muốn biết tại sao những nhân vật này đã bị bắt và bị giam giữ khi sự việc cho thấy rằng họ chỉ đơn thuần thể hiện một cách ôn hòa quyền tự do ngôn luận của họ. Chúng tôi mong đợi sự đáp ứng nhanh chóng của ông…”.

Tran Khai Thanh Thuy