Đội Sổ


Đội Sổ

Trong Chỉ số Tự do Báo chí 2009 của tổ chức Phóng viên không Biên giới vừa công bố ngày 20/10/2009, Việt Nam xếp thứ 166 /175, nằm trong Top 10 đếm từ dưới lên, sánh vai với 3 nước cộng sản còn lại là Trung Quốc, Cuba và Bắc Hàn.

theo đánh giá của tổ chức
Phóng viên không Biên giới,
với các vị trí
166/175 (2009),
168/173 (2008),
162/169 (2007),
155/168 (2006),
158/167 (2005),
161/167 (2004),
159/166 (2003),
131/139 (2002),
tình trạng tự do báo chí tại Việt Nam không có tiến bộ gì đáng kể trong vòng 8 năm qua và Việt Nam hầu như thường xuyên nằm trong số 10 nước đứng cuối bảng:145 Iraq 53,30
146 Azerbaijan 53,50
- Democratic Republic of Congo 53,50
148 Sudan 54,00
149 Afghanistan 54,25
150 Israel (extra-territorial) 55,50
151 Belarus 59,50
152 Fiji 60,00
153 Russia 60,88
154 Tunisia 61,50
155 Brunei 63,50
156 Libya 64,50
157 Rwanda 64,67
158 Equatorial Guinea 65,50
159 Pakistan 65,67
160 Uzbekistan 67,67
161 Palestinian Territories 69,83
162 Sri Lanka 75,00
163 Saudi Arabia 76,50
164 Somalia 77,50
165 Syria 78,00
166 Vietnam 81,67
167 Yemen 83,38
168 China 84,50
169 Laos 92,00
170 Cuba 94,00
171 Burma 102,67
172 Iran 104,14
173 Turkmenistan 107,00
174 North Korea 112,50
175 Eritrea 115,50