cần gấp rút tổ chức hội thảo về vấn đề nhân cách của các nhà văn

Muốn nâng cao chất lượng sáng tác thì trước hết phải nâng cao chất lượng người sáng tác. Trong chất lượng người sáng tác có 2 yếu tố cơ bản là tài năng và nhân cách. Tài năng thì có phần của năng khiếu, phần thiên bẩm thiên phú và phần phải rèn luyện. Nhưng nhân cách thì phải rèn luyện mới có được, rèn luyện thường xuyên, rèn luyện suốt đời. Từ năm 1959 tôi còn trẻ dự hội nghị những người viết văn trẻ lần thứ nhất toàn miền Bắc, anh Nguyễn Đình Thi tổng thư ký Hội đã nói với lớp trẻ chúng tôi: làm người là cái gốc của sự làm văn, đến nay vấn đề này vẫn luôn đặt ra cho chúng ta. Từ cách đây mấy năm, tại cuộc hội thảo ở Hội An về nhà văn liệt sĩ Chu Cẩm Phong mà anh Hữu Thỉnh có dự, tôi đã phát biểu đề nghị Ban chấp hành Hội nhà văn cần gấp rút tổ chức hội thảo về vấn đề nhân cách của các nhà văn trong Hội nhà văn chúng ta. Các nhà văn ngày nào cũng lớn tiếng về tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng, nhưng còn tình trạng đạo đức của chính bản thân các nhà văn trong Hội nhà văn chúng ta thì thế nào?”.

Bùi Minh Quốc - Phát biểu tại Hội thảo "Nhà Văn Và Sự Nghiệp Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước" - 08.01.2009, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai