tan theo cơn đóiCăn nhà nằm mơ
. Bùi Chí Vinh

Anh sẽ lợp căn nhà

Đơn sơ vài vật liệu

Kèo cột không đi tiểu

Lên trí tuệ con người

Anh cần chiếc giường đôi

Hai đứa mình cùng thở

Chia nhau nỗi xấu hổ

Mà ông bà cắn răng


Đất nước bốn ngàn năm

Rộng dài như văn hiến

Sao đêm đi thấy điếm

Lợp nhà cạnh gốc cây

Ngày thấy lũ con lai

Căng lều nơi xó chợ

Vợ chồng mướn nhà trọ

Yêu nhau như ngoại tình


Căn nhà vừa tượng hình

Đã tan theo cơn đói

Anh dắt em lên núi

Không đủ giấy tờ về

Anh dắt em thăm quê

Định làm chàng Tô Vũ

Định làm Bá Lý Hề

Căn nhà không bảng số

Anh lợp hoài trong mê


Trời sinh anh yêu em

Mà không sinh hộ khẩu

Con chim có chỗ đậu

Con chó có nơi nằm

Anh và em lưu vong

Như người không quốc tịch

Đất nước giàu diện tích

Cho châu chấu, cào cào

Nỡ đâu nghèo lý lịch

Với những người yêu nhau?

Bùi Chí Vinh