Đè gãy chân lịch sử

Cả lo

Nhìn ôtô không phanh

Cán chết người giữa phố

Lo nhà nước không phanh

Đè gãy chân lịch sử

Vũ Cận