Họ chỉ là tổng thống

Chúng ta tuyển họ vào làm việc, chúng ta cho họ nghỉ việc, có lúc họ quay trở lại Tòa Bạch Ốc để chụp hình. Không ai có tài ảo thuật cả! (We hire them, we fire them, they come back for photo-ops. They're not magic).

Peggy Nooman - Mere Presidents - Họ chỉ là tổng thống - Wall Street Journal, JANUARY 9, 2009