Tôi chờ Quốc hội trả lời

“Tôi lưu ý Quốc hội

Sự không chăm sóc

Sự giả đò quên các quyền cơ bản của con người

là nguyên nhân gây ra đau khổ cho Tổ quốc cho nhân dân;

là nguyên nhân gây ra sự đồi bại của những kẻ làm ông nhà nước.

A! Sao tôi cứ mê Hoàng đế Napoléon 1er , mà trở lại ông:

‘Muốn cho một dân tộc thực sự tự do, thì những người bị trị phải là người khôn, và người cai trị là những vị thánh’,

Mà suy:

Có báo chí tự do, người dân mới khôn. Dân khôn mới đẻ ra người lãnh đạo sáng suốt.

Và tôi nghĩ đối với tôi: Chỉ có một phương pháp chứng tỏ tôi là người tự do thì là ra sắc lệnh (decreter) mọi người đều được ra báo không phải xin phép.

Tôi chờ Quốc hội trả lời”.

Nguyễn Văn Trấn

(Viết Cho Mẹ và Quốc Hội – 1995 – trang cuối 527)