3 tháng 2 vạn tuế ?!!

3 tháng 2 vạn tuế ?!! magnify
Hãy nghe học sinh ta ôn thi trên mạng

www.onthi.net - 11:54:08 Ngày 23-12-2007

thaonguyenxanh65:

Tại sao phải thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?

LieuNganVan:

Câu hỏi của bạn hay thật đấy ........mình chưa bao giờ nghĩ đến điều này

Hanhtrang:

Hihi hay that do cac ban that la gioi minh cha biet gi het tron

AntonBinh:

Em còn ngu hơn không biết gì hết trơn