Khi người ta chặt bàn chân bạn...

Khi người ta chặt bàn chân bạn... magnify

“Khi người ta chặt bàn chân bạn, biết là không nối lại được bạn vẫn giãy dụa vì đau.
Nhưng khi bạn không có bất cứ biểu cảm gì, nghĩa là bạn đã chết, từ lâu.
Ta để tang cho bạn, muộn màng”.

12-12-2007 Nguyễn Ngọc Tư (Trắng- một lần nữa)

Comment: Lành lặn mà phải làm người khuyết tật (giả khiếm thính, khiếm thị), nhục!

Nguồn: http://ngngtu.blogspot.com/2007/12/trng-mt-ln-na.html