Chinese Bad Luck New Year

Quà đầu năm của Ôn Gia Bảo

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/4437385/Shoe-thrown-at-Chinese-Prime-Minister.html

Một số Blasts treo trên cộng đồng Blogger VN (Y360):

Ôn Thủ tướng bị ném giày. Nghe nói đó là đôi giày hiệu Clark, thật phí phạm!

“Cái hành vi đáng khinh này không đại diện cho tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Anh Quốc”. Làm éo gì có cái gọi là tình hữu nghị, mới anh em qtế vô sản đó thả ra đã đánh chảy máu đầu.

Chiếc giày ni có khi được mần tại Trung Quốc cũng nên!

Ông này cũng bị ném giày mà chưa thấy báo nào của ta đưa tin, chẳng bù cho ông kia. Báo chí ta phân biệt đối xử quá!


Bạn nghĩ sao?