Chúng ta lớn lên bằng loại sữa ‘Melamine Chính Trị’?

Một phụ nữ ở tỉnh Tứ Xuyên (TQ) đã bảo: “Chúng ta lớn lên bằng loại sữa ‘Melamine Chính Trị’. Sự sợ hãi đã kết tủa thành đá, sạn trong cơ thể của chúng ta”.

Có lý nào điều đó cũng đúng với Quốc Hội và MTTQ của dân tộc Việt Nam ta từng nức danh nổi tiếng anh hùng?