Ai đã giúp cho VN sớm trở thành kẻ thù của Internet?


”Từ Bản Báo Cáo tháng 3, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới đã liệt kê Việt Nam vào danh sách những quốc gia mà họ xem là ‘kẻ thù của Internet’. Trong đó, họ đã nêu lên khoảng 30 trường hợp ‘Bất đồng chính kiến mạng’ (Cyber Dissident) đã bị nhà cầm quyền bắt giam từ 2002 – 7 người trong số đó vẫn còn đang trong lao tù – Phóng Viên Không Biên Giới cũng phê bình Đỗ Quý Doãn, Thứ Trưởng bộ Thông Tin & Truyền Thông về một lời tuyên bố của ông ta vào tháng 2 rằng ‘Một trang nhật ký cá nhân (Blog) là một trang thông tin cá nhân. Nếu một ai (blogger) sử dụng nó như một trang mạng thông tin, báo chí, thì sẽ bị trừng phạt vì vi phạm luật’. Ông Doãn đã không hồi báo để trả lời câu hỏi của nhiều tổ chức, báo chí về lời tuyên bố trên”.

Douglas MacMillan -- Yahoo’s Delicate Dance in Vietnam