Tổ Chức Ký Giả Không Biên Giới yêu cầu trả tự do cho LS Lê Công Định


Tổ Chức Ký Giả Không Biên Giới yêu cầu trả tự do cho LS Lê Công Định

"...Chúng tôi e ngại rằng việc bắt bớ này là nhằm để trừng phạt một nhân vật đáng kính, hằng cổ vũ cho một thể chế pháp quyền tại Việt Nam. Sau khi khủng bố các ký giả thuộc làng báo tự do và các tín đồ Công Giáo, ngày nay, chính quyền tấn công vào giới luật sư, tường thành cuối cùng bảo vệ các quyền tự do...".

http://www.rsf.org/Reporters-sans-frontieres-demande,33407.html