Đã đến lúc phải thay đổi chế độ này"...Đã đến lúc phải thay đổi chế độ này. Chế độ độc tài của nhà nước cộng sản Trung Quốc tùy thuộc nơi một cá nhân. Cá nhân đó đã nhìn xa thấy rộng và thông minh trong một số vấn đề, nhưng cũng chính cá nhân đó đã không chịu được nền dân chủ, và tự coi mình là một hoàng đế. Mới đây có người đưa ra câu hỏi: 'Làm thế nào để phục hồi danh dự cho phong trào đòi dân chủ của sinh viên học sinh tại Thiên An Môn? Phải quy trách ông Đặng Tiểu Bình thôi. Nhưng đây là điều không làm được'. Thế thì tôi xin hỏi tại sao lại không thể quy trách ông Đặng Tiểu Bình khi ông ấy đã làm một chuyện tầy đình như vậy? Chủ tịch Mao Trạch Đông cũng đã bị trách cứ vì cuộc Cách Mạng Văn Hóa sai lầm, thì tại sao lại không thể trách cứ ông Đặng Tiểu Bình vì tội của ông ấy? Cần phải thay đổi hệ thống vua chúa này đã gây ra một thảm cảnh to lớn như vây...".


Đức Hồng Y Trần Nhật Quân - nguyên Giám Mục Hồng Kông