Seapa kêu gọi chính quyền VN trả tự do lập tức LS Lê Công Định


Liên minh Báo chí Đông Nam Á kêu gọi chính quyền VN trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện LS Lê Công Định

"Vụ bắt LS Lê Công Định đánh đi một thông điệp lạnh lùng và nguy hiểm đối với một số nhà văn và công dân trong nước, những người dùng biện pháp hòa bình để mang lại thay đổi tại Việt Nam... Nó cũng sẽ tác động đến giới luật sư, thành tố không thể thiếu được trong quá trình bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người dân tại Việt Nam".

Roby Alampay, Giám đốc Liên minh Báo chí Đông Nam Á (Seapa)

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/06/090617_seapa_lecongdinh.shtml