Bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải Tổ quốc -- Dương Danh Huy và Lê Minh Phiếu


Tàu cá QNg 95048TS bị tàu nước ngoài tông chìm tại điểm có
ký hiệu "X", bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

"Việc Trung Quốc ngang nhiên làm điều họ cho là “thi hành quyền chủ quyền” trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cả chục năm qua là một sự xâm phạm nghiêm trọng đến nước ta. Nó xâm phạm và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản và cơ hội kiếm sống của hàng triệu người dân ven biển. Nó còn ảnh hưởng đến chủ quyền thiêng liêng của đất nước và nguy hiểm hơn, là những bước tiến nguy hiểm trong chiến lược “tằm ăn dâu” của Trung Quốc nhằm chiếm trọn Biển Đông. Chúng ta cần nhận thức về tầm nguy hiểm của việc này và cần chủ động, tích cực và kiên quyết hơn nữa trong việc bảo đảm quyền chủ quyền của nước ta đối với vùng đặc quyền kinh tế. Điều đó cũng là điều cần thiết để bảo đảm tính mạng, tài sản và đời sống cho hàng triệu người dân ven biển".

  • Dương Danh Huy và Lê Minh Phiếu (Quỹ Nghiên cứu Biển Đông) -- Bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải Tổ quốc
http://www.tuanvietnam.net/vn/thongtindachieu/7160/index.aspx