nguy cơ phá hàng rào đỏ của Đảng


“Với hệ thống Internet không dây, đường truyền tốc độ cao có sẵn tại các tiệm cà phê và các trường đại học trên Việt Nam, các blogger đang ngày càng thách thức hệ thống kiểm duyệt và Đảng Cộng sản cầm quyền… Họ nổi tiếng nhờ những quan điểm chống đối chính quyền và họ đưa lên mạng những sự kiện không hề xuất hiện trong hệ thống truyền thông của giới trẻ”.

Geoffrey Cain -- Bloggers, những dòng máu anh hùng mới ở Việt Nam


“Họ (Nhà nước Việt Nam) không sợ cuộc cách mạng long trời lở đất mà sợ sự xâm nhập, mưa dầm thấm đất của nền dân chủ tự do… Chính những hoạt động này có nguy cơ phá hàng rào đỏ của Đảng và thậm chí vào tế bào của hàng ngũ cán bộ…”.

Roger Cohen -- Diễn Biến Hòa Bình