Nhớ đi lối cửa sau...


Ở Trường thực nghiệm (Trung tâm Công nghệ giáo dục) có em Vũ Thanh Bình học sinh lớp 4 năm học 1983-1984 khi viết bài văn về bức tranh dân gian làng Hồ "Đám cưới chuột" đã viết câu này: "Ông Mèo dặn ông Chuột đem quà đến biếu để đám cưới đi trót lọt, thì nhớ đi lối cửa sau" (!). Đó là năm 1983, năm chúng ta chưa có Ủy ban phòng chống tham nhũng ở các cấp.

Trích từ bài
Chữ "lễ" hay chữ “đồng thuận"? của Nhà văn Phạm Toàn, đăng trên báo Tuần VN, 23/6/2009

http://www.tuanvietnam.net/vn/thongtindachieu/6940/index.aspx