Đất nước đã đi đến thị trường tự do nhưng lại không có tự do chính trị.


"Phong trào Thiên An Môn là sự truy tìm của thế hệ tôi cho một giải pháp với vấn nạn Trung Hoa: một thứ quyền lực cổ đã mất đi phẩm cách. Đất nước đã đi đến thị trường tự do nhưng lại không có tự do chính trị. Chúng tôi muốn thay đổi điều này cho tốt hơn và cho dân chủ, thu thập thông tin từ những sách dịch, là giải pháp của chúng tôi".
Diane Wei Liang -- Xin đừng lên lớp tôi!
Nguồn: tập san Prospect, Tháng 06/2009, Xuân Vỹ dịch