LS Cù Huy Hà Vũ khởi kiện TT Nguyễn Tấn Dũng


From: Nguyen Hue Chi

Date: 2009/6/11

Subject: Phoi hop hanh dong - Nguyen Hue Chi

"
Hôm nay, anh Cù Huy Hà Vũ, TS luật, Luật sư, con nhà thơ Huy Cận, gọi điện đến chúng tôi bày tỏ những phẫn nộ của anh trước việc Nhà nước Việt Nam vẫn ngang nhiên tiến hành dự án bauxite bất chấp dư luận của đông đảo trí thức, văn nghệ sĩ và cả các vị tướng lĩnh đồng thanh kêu gọi ngưng ngay dự án này. Anh hết sức tán thành Kiến nghị do tất cả chúng ta ký tên, đánh giá việc ấy đã mở ra một phong trào dân chủ rộng lớn chưa từng có trong đời sống ngôn luận của người Việt Nam. Và anh báo cho chúng tôi biết, để phối hợp hành động với những người viết và ký Kiến nghị, ngày hôm nay anh đã chính thức viết đơn khởi kiện ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra tòa vì quyết định khai thác bauxite của ông là trái pháp luật".
GS Nguyễn Huệ Chi