Xỉ Nhục Con Bù Nhìn -- Blogger Ngựa Hoang


Xỉ Nhục Con Bù Nhìn

Đêm, đọc lại Việt sử giai thoại, thấy có những Vua bù nhìn và Quan bù nhìn

Ngựa mới nghĩ:

đất Việt

xuất phát nguồn

văn minh lúa nước

sẽ có lý nếu con bù nhìn có trước

những thằng vua 'bù nhìn'

và những thằng quan 'bù nhìn'

thấy cần định nghĩa lại

con bù nhìn đứng giữa đồng xanh

ăn gió ăn nắng ăn mưa

để đuổi xua

bầy chim ăn lúa

con bù nhìn thay mặt nhà nông

bảo vệ ruộng đồng

vậy không thể gọi 'đám quan bù nhìn' được

khi chúng ăn bổng lộc

mà lại lặng im

trước vận mệnh đất nước

nếu vẫn gọi chúng như thế

sẽ xỉ nhục,

thật sự xỉ nhục

cho những con bù nhìn trên ruộng đồng đất Việt

đất Việt

xuất phát nguồn

văn minh lúa nước

vậy hãy gọi

lũ vua 'rối nước'

bầy quan 'rối nước'

chúng sẽ tung tăng

tha hồ bị giật

tha hồ gật

và tha hồ giơ tay

biểu quyết

Bán đứng nước Việt này!


Nguồn: Blog Ngựa Hoang http://tpl.vnweblogs.com/post/2344/160880

Đồng ý với bạn TPL: Ví von phải thật cẩn thận.
Đây là 1 ví dụ khác khi nói về lãnh đạo:

Khuyên Mực Thước

So sánh xưa nay thường khập khiễng
Ngu lâu không được ví với bò
Giống bò mỗi con một bụng sách
Ví bậy có ngày bò mắng cho

Vũ Cận