From My Y!360 FriendList: Q & A


Lê Công Định mắc tội gì?--> Click here Reply

LS Định lên tiếng về Hoàng sa-trường sa, về việc TQ khai thác bô xít ở TN. Vậy phải gọi là chống tàu khựa chứ sao lại là chống nhà nước nhỉ? Hay nhà nước này đã về tay tàu khựa?--> Click here Reply