Mỹ không thể ‘làm ngơ’ vụ bắt LS Lê Công Định -- Loretta Sanchez


Mỹ không thể ‘làm ngơ’ vụ bắt LS Lê Công Định -- Loretta Sanchez

"Việc bắt giữ L.S Lê Công Ðịnh gần đây của CSVN là bằng chứng cụ thể họ vẫn tiếp tục không tôn trọng các quyền căn bản của mỗi người dân Việt Nam. Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế không thể tiếp tục im lặng làm ngơ và phải lên tiếng bênh vực cho những người can đảm như ông Ðịnh đã không ngừng ủng hộ cho phong trào dân chủ.

Lần này là lại một lần nữa, CSVN đã tiếp tục chứng minh họ không có thiện chí cải thiện tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam và đây là lý do tôi đã và đang tiếp tục yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nên bỏ Việt Nam lại trên danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPS List).

Tôi mong có sự ủng hộ của các bạn đồng nghiệp Quốc Hội của tôi trong một bức thư kêu gọi cho việc phóng thích của ông Ðịnh và các nhà hoạt động chính trị đang bị đàn áp vì đã thực hành các quyền tự do căn bản".

Nữ Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Loretta Sanchez,

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=96600&z=157