phía nạn nhân không có quyền đòi công lý..."Nhân dân Trung Hoa bị lùi lại 60 năm lịch sử. Nguyên do là xã hội Trung quốc bị bế tắc do những người cầm quyền hiện nay thiếu khả năng làm sáng tỏ biến cố Thiên An Môn, nơi mà quân đội nổ súng sát hại hàng trăm sinh viên. Thảm nạn của xã hội Trung Quốc , là phía nạn nhân không có quyền đòi công lý".


Bào Đồng - Nguyên thư ký của cố TBT Triệu Tử Dương - trả lời phỏng vấn của RFP 01/06/2009