trường hợp lê công định -- Bắc Phong


trường hợp lê công định

khi tòa án là dụng cụ công quyền
quan tòa xét xử như công chức
công lý biến thành nhãn tuyên truyền
quảng cáo cho đảng và nhà nước

khi tòa án thiếu tính minh bạch
việc xác lập tội chứng bị can
quyền hạn luật sư bị cưỡng chế
bị can đương nhiên là phạm nhân

biện hộ những người tù nhân quyền
anh là một luật sư dũng cảm
đã thẳng thắn chất vấn qui trình
đòi bằng cớ chứng minh tội trạng

hậu quả anh là gai của đảng
của hệ thống pháp trị hoang sơ
ai cũng biết anh không thắng kiện
nhưng thắng niềm tin những luật sư

anh mơ ước lập đại học tư
dậy tinh thần pháp lý thế giới
muốn thách đố luật đảng hiện hành
như thế tự mình mang án đợi

đợi công an đến còng vì tội
cấu kết bọn phản động ngoại bang
chống cộng hòa xã hội chủ nghĩa
tội danh là phản nước hại dân

với gia đình và người biết anh
anh chỉ muốn khai mở dân trí
anh là luật sư có lương tâm
với thế giới chúng tôi minh thị

yêu cầu hội ân xá quốc tế
hãy lập tức thiết lập hồ sơ
người tù lương tâm lê công định
vận động cho anh được tự do

© 2009 bắc phong

© 2009 talawas blog