Không thể cứ rừng rú mãi...


Một nhà khoa học Trung Quốc thắng kiện vụ đóng cửa trang mạng của mình

Китайский ученый выиграл дело о закрытии своего сайта

Kichbu theo http://www.lenta.ru/news/2009/05/26/site/

Kichbu

Xem Site - Hu Xingdou

Nhà khoa học Trung Quốc Hu Xingdou đã thắng kiện tại tòa vụ chống lại hãng cung cấp dịch vụ nối mạng đã tùy tiện quyết định đóng cửa trang mạng của ông, The Guardian viết hôm 26 tháng năm.

Giáo sư kinh tế đại học công nghệ ở Bắc Kinh đã đưa lên trang mạng của mình những bài báo. Một trong những số bài báo đó, ông kêu gọi thủ tiêu hệ thống đào tạo lại người lao động nhờ lao động mà những người bảo vệ nhân quyền xem hệ thống đó là hình thức tước đoạt tự do không cần xét xử của tòa án. Vào tháng ba năm 2009 hãng cung cấp dịch vụ nối mạng đã ra quyết định đóng cửa trang mạng của Hu Xingdou.

Tháng tư, nhà khoa học đã nhận được từ công ty cung cấp dịch vụ nối mạng 1 bức thư với thông báo rằng trang mạng của ông sẽ bị đóng vì đưa nội dung không phù hợp. Xingdou đã quyết định đưa hãng này ra tòa, mặc dù trước đó chưa một công dân Trung Quốc nào từng bị sự kiểm duyệt trên internet đã thắng kiện.

Tòa án đã xử Xingdou thắng kiện, bởi những người đại diện của hãng cung cấp dịch vụ không thể chứng minh rằng họ hành động phù hợp với pháp luật. Nói riêng, Xingdou chưa nhận được những bức thư yêu cầu bỏ đoạn văn không cần thiết khỏi trang mạng của mình, mà đã lập tức nhận thông báo đóng mạng.

Theo lời tuyên án, hãng cung cấp dịch vụ cần phải đền bù cho Hu Xingdou khoản tiền hai năm lệ phí (khoảng hơn 200 dollars một chút). Nguyên đơn cho rằng tại tòa đã không tranh luận những vấn đề tự do ngôn luận, và bổ sung thêm rằng vụ việc này không xem như là một vụ chính trị.

--Kichbu--

ĐTL góp ý trên trang Blog của Kichbu: Nhìn ở góc sáng thì đây là những bước mở đường cho sinh hoạt xã hội dân sự lẽ ra đã phải có từ lâu. Phải lấy luật pháp làm chuẩn. Phải kiện những tay hành xử kiểu rừng rú. VN ta nên bắt chước anh bạn Hu Xingdou.

Cảm ơn bạn Kichbu đã dịch và phổ biến bản tin này.