đả đảo bọn bloggers phản động! -- Bắc Phong


đả đảo bọn bloggers phản động!


đem chúng nó ra bọn bloggers

bắt chúng nó cung khai tư tưởng

chúng vơ vét kiến thức toàn cầu

theo sở ý bút đàm sung sướng

chúng đem dân chủ dụ dỗ dân

còn vênh váo nhân quyền tán tụng

chúng tích trữ lời lẽ tiền nhân

lấy sử sách tùy nghi dẫn chứng

dân thiếu học chúng nó thì dư

công tư liệu chúng tha hồ hưởng

bắt chúng ra đấu tố chúng ngay

kẻo trí tuệ đảng thành bất xứng

đả đảo bọn bloggers phản động!

chúng chơi trò hí ngữ lộng ngôn

chê đảng không nhìn xa trông rộng

trong lúc dân lao động chân tay

chúng lao động chữ theo cảm hứng

chúng lập ra đủ thứ đàm trường

rồi hăm hở rủ nhau bút kháng

may đảng ta còn hội nhà văn

dẫu băn khoăn vẫn chưa theo chúng

chúng mặc nhiên dạy bảo lẫn nhau

vượt tường lửa của nhà nước dựng

chúng lợi dụng mạng lưới phổ thông

ngông nghênh khoe kiến văn thực dụng

đả đảo bọn bloggers phản động!

chúng vạch áo cho người xem lưng

những sai lầm đảng ta định hướng

chúng chơi trò bới lá tìm sâu

đầu tư quốc doanh vu tham nhũng

trung quốc chiếm hoàng sa trường sa

vì hữu nghị đảng ta phải nhượng

nay thêm vụ bauxite tây nguyên

thế là chúng lại hô hào chống

trung quốc xưa nay là thiên triều

nên bauxite đảng đem triều cống

chúng phản biện vu cáo đảng ta

không biết lấy quốc gia làm trọng

đả đảo bọn bloggers phản động!

đánh động lòng yêu nước toàn dân

chúng dựa cả vào võ đại tướng

có một tên tự nhận mình hèn

làm trí thức đảng ta phải ngượng

chúng tung ra phản biện phản hồi

làm cho đảng đoàn ta lúng túng

phải đấu chúng như đấu điếu cày

cả bè lũ điếc không sợ súng

đấy tội ác chúng đã rành rành

đủ cả mọi bề sâu bề rộng

nếu đảng ta mà để chúng yên

thì sẽ có ngày không đất sống

đả đảo bọn bloggers phản động!

những ai không đả đảo bloggers

tức là đứng về phe của chúng

đả đảo bọn bloggers phản động!

© 2009 bắc phong

© 2009 talawas blog