bản tường trìnhTrước họng súng, mọi chứng cứ và giải trình đều có thể hoàn tất trong một thời gian kỷ lục.
Thô bỉ thay những tâm hồn khuyển mã!

Trước nồi cơm, mọi "tường thuật" cũng đều có thể rập khuôn như dây chuyền nhà máy.
Đáng thương thay những đầu óc gia nô!