Lá cờ đỏ mang chùm sao còn cướp đi cả…


LÁ CỜ ẤY

. Phạm Đình Trọng

Sau những loạt pháo hạm cấp tập

Máu người lính Việt Nam cuối cùng giữ đảo chưa tan trong nước biển sâu

Quân xâm lược đã tràn lên đảo cắm lá cờ đỏ mang một chùm sao

Chiếm cả quần đảo Hoàng Sa của tổ tiên người Việt!

Sau những trận pháo bắn sang từ bên kia biên giới

Biến núi đá xám đen thành trắng xóa núi vôi

Quân xâm lược tràn sang cắm lá cờ đỏ mang một chùm sao

Chiếm ngọn núi tạo nên hình hài vóc dáng Việt Nam!

Dải cát san hô mới lập lờ nổi lên giữa quần đảo Trường Sa

Những người lính Việt Nam vừa bước lên đảo chìm chưa kịp dựng lên mái nhà

Những pháo hạm lại hùng hổ kéo đến, ầm ầm nã đạn

Và lá cờ đỏ mang một chùm sao lại ngạo mạn bay trên xác chiến sĩ ta!

Thời pháo hạm chiếm biển, đại bác chiếm đất chưa qua

Lại đến thời những lời vàng lừa mị

Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng đến tương lai

Còn có sức mạnh lớn hơn pháo hạm

Những lời ngọt mía lùi

Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt

Còn hiệu quả hơn đại bác!

Những tuyên bố chung thành cạm bẫy, thành giao kèo đổi chác

Những hợp đồng kinh tế thành viên đạn bọc đường, thành những hợp đồng mua bán linh hồn, mua bán lương tâm

Tài nguyên đất nước thành than thổ phỉ vung vãi khắp nơi, thành hàng hóa trốn thuế kìn kìn chở sang phương Bắc!

Máu than xối xả chảy làm cạn kiệt cả vùng than Đông Bắc!

Túi than cạn kiệt rồi đã có túi bô xít năm tỉ tấn lộ thiên

Lại những hợp đồng không bình thường được kí kết sau những chuyến đi đêm

Những bản hợp đồng mở đường đưa người phương Bắc giương lá cờ đỏ mang một chùm sao trùng trùng đội ngũ vào tận Tây Nguyên

Người đã rút ruột tài nguyên đất nước đưa sang phương Bắc

Nay lại rước người phương Bắc giương lá cờ đỏ mang một chùm sao vào tận trung tâm đất nước rút ruột tài nguyên

Lũ mèo trắng, mèo đen tham lam đó đang làm chủ cả dải đất bô xít cao nguyên!

Lá cờ đỏ mang chùm sao đã bay trên xác chiến sĩ ta ngoài cửa ngõ biển Đông

Đã bay trên ngọn núi phên giậu biên cương phía Bắc

Nay lá cờ đỏ mang chùm sao lại bay trên Tây Nguyên nóc nhà đất nước

Bay giữa trời xanh nước Việt!

Dải cát vàng Hoàng Sa, Trường Sa là cánh cổng mở ra biển lớn

Trường Sơn hùng vĩ là thế đứng vững vàng của ngôi nhà Tổ quốc Việt Nam

Và Tây Nguyên ngút ngàn là ngọn tháp của bức tường thành hùng vĩ Trường Sơn

Lá cờ đỏ mang chùm sao đầy thèm khát đất đai đã cắm ở cửa ngõ Hoàng Sa, Trường Sa, đã cắm trên ngọn tháp Tây Nguyên nóc nhà Tổ quốc!

Bô xít hôm nay chỉ là quặng nhôm rẻ tiền, bán sản phẩn không đủ tiền công khai thác

Bô xít ngày mai là nguồn năng lượng quí hơn châu báu

Bô xít Tây Nguyên là của để dành cho con cháu!

Vì nhu cầu nhôm của phương Bắc liền vội vã luyện bô xít, bán rẻ nhôm là việc làm của những người cạn nghĩ không biết đến tương lai!

Nhà cạn phúc rồi, chẳng còn của để dành, chẳng còn phúc để lại cho con cháu ngày mai!

Cướp đất, cướp đảo

Lá cờ đỏ mang chùm sao còn cướp đi cả phúc phận của dân tộc Việt Nam!

25. 5. 2009

Phạm Đình Trọng