chúng ta đang lạm dụng chuyện ‘nhạy cảm’...


"Cơ chế chính sách đối với sự phát triển của báo chí còn đi sau thực tiễn, thậm chí có khi chới với trước thực tiễn".

Lê Doãn Hợp -- Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông nói tại Hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước về báo chí năm 2007 - 2008 và triển khai nhiệm vụ 2009 - 2010, (ngày 4/6/2009).

"Trong công tác quản lý báo chí còn những khái niệm chưa rõ ràng nên không xử lý được. Chẳng hạn quy định phản ảnh đúng sự thật và phù hợp lợi ích xã hội. Thế nào là phù hợp lợi ích? Có những cái phù hợp với lãnh đạo nhưng chưa chắc đã phù hợp với nhân dân. Có vẻ như chúng ta đang lạm dụng chuyện ‘nhạy cảm’. Quá nhiều lĩnh vực, vấn đề bị cho là nhạy cảm".

Đặng Khắc Thắng -- Phó GĐ Sở Thông tin-Truyền thông Nghệ An.