Bài thơ viết gởi cho các con


Bài thơ viết gởi cho các con magnify

Bài thơ viết gởi cho các con

. Nguyễn Đức Nhân

Các con không nên đi biểu tình

Các con không nên chống Trung Quốc

Trung Quốc thành lập huyện Tam Sa

Bao gồm cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam đều có lý do

Bác và Đảng đã tính toán hơn thiệt từ lâu rồi

Nên Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đã ký công hàm ngày 14/9/1958 gởi Chu Ân Lai

Tổng lý Quốc vụ viện Nước Cộng hoà Nhân dân Trung-hoa

Các con không bao giờ khôn hơn Bác và Đảng

“Nhứt bất quá tam” các con không nên đi biểu tình tỏ bày lòng yêu nước thêm lần thứ ba

Lòng yêu nước phải được Đảng và Nhà Nước cho phép thì lòng yêu nước mới có chút giá trị

Lòng yêu nước phải được Đảng và Nhà Nước phân phối thì mới có lửa

Phải được Đảng và Nhà Nước hà hơi thì cường độ yêu nước mới bộc lộ được khí thế

Đảng và Nhà Nước đặt đâu thì nhân dân nên ngồi đó

Đảng và Nhà Nước chỉ thị thế nào thì nhân dân ngoan ngoãn thực hiện theo thế đó

Nhân dân không nên tàng trữ tư tưởng

Tư tưởng là thứ tài nguyên chỉ có Đảng độc quyền khai thác

Các con tự phát tỏ bày tỏ tư tưởng yêu nước là vô kỷ luật

Các con không nên đi biểu tình bày tỏ hành động yêu nước thêm lần thứ ba

Nếu các con cãi lời

Coi chừng các con được đón lỏng và được khép vào tội buôn bán ma tuý như các bạn sinh viên của con

Coi chừng các con được khép vào tội khủng bố thì nguy to

Coi chừng các con được nếm mùi Thiên An Môn thì thật kinh hoàng

Các con không nên đi biểu tình

Các con không nên chống Trung Quốc

Trung Quốc thành lập huyện Tam Sa

Bao gồm cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam đều có lý do

Bác và Đảng đã tính toán hơn thiệt từ lâu rồi

Nên Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đã ký công hàm ngày 14/9/1958 gởi Chu An Lai

Tổng lý Quốc vụ viện Nước Cộng hoà Nhân dân Trung-hoa

Các con không bao giờ khôn hơn Bác và Đảng

Bác và Đảng có tầm nhìn xa thấy rộng

Bác và Đảng đánh giá dân tộc ta chưa có kinh nghiệm hải chiến

Có lẽ Bác và Đảng tiên đoán sang thế kỷ 21 hải quân Việt Nam vẫn chưa đủ mạnh

Quân dân ta chỉ giỏi chiến tranh du kích

Cho nên Bác và Đảng lúc bấy giờ, 1958, xác nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng

Để lấp cái thế hở sườn về phía biển đông

Bác và Đảng ở ngay trên đất Thăng Long

Bác và Đảng đang làm lịch sử lẽ nào không thuộc lịch sử

Lẽ nào Bác và Đảng không biết những địa danh Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Kiếp Bạc, Đống Đa...

Bác và Đảng tin yêu vào Đảng Cộng sản Trung Quốc anh em

Đều là đệ tam quốc tế cả

Đều là đồng chí của Bác và Đảng cả

Đều là người nhà cả

Các con không nên đi biểu tình

Các con không nên biểu tình chống Trung Quốc

Các con không bao giờ hiểu được thâm ý của Bác và Đảng

Bác và Đảng muốn tiết kiệm xương máu nhân dân

Bác và Đảng muốn nhân dân yên ổn tăng gia sản xuất để nước giàu dân mạnh

Giả thử có thế lực thù địch nào tấn công Việt Nam về hướng mặt trời mọc

Thế lực ấy trước tiên phải bước qua xác chết của quân đội Trung Cộng anh em

Đóng quân trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Và, thế lực thù địch ấy phải bước qua xác chết Phi-luật-tân, In-đô, Mã-lai….

Thế lực ấy đã bị tiêu hao lực lượng trước khi đến bờ cõi Việt Nam

Lúc ấy dân quân Việt Nam đủ thời gian chuẩn bị và dễ dàng đối phó

Nếu có thế lực thù địch nào tấn công Việt Nam về hướng mặt trời lặn

Thế lực ấy nếu mở mặt trận Tây-Bắc thì phải dẫm lên xác chết của dân tộc Lào anh em

Thế lực ấy nếu mở mặt trận Tây-Nam thì phải dẫm lên xác chết của dân tộc Cam-Bốt anh em

Thế lực ấy đã bị tiêu hao lực lượng trước khi đến bờ cõi Việt Nam

Lúc ấy dân quân Việt Nam đủ thời gian chuẩn bị và dễ dàng đối phó

Như vậy Bác và Đảng đã tính kế ăn chắc ít tốn máu xương cho đồng bào đồng chí rồi còn gì!

Như vậy Bác và Đảng đã trù liệu đưa chiến tranh ra ngoài cương thổ rồi còn gì!

Như vậy có phải Bác và Đảng đã đặt Việt Nam nằm gọn trong cái rọ an toàn nhiều phía rồi còn gì!

Bác và Đảng luôn sở hữu một nguồn trí tuệ phong phú hơn cả toàn dân

Bởi vậy các con không nên tụ tập biểu tình

Các con biểu tình chống Trung Quốc coi như chống Đảng

Chỉ có một điều Bác và Đảng tính toán dường như có sơ hở

Ba và các bạn văn nghệ rất lo đến mất ngủ các con ơi!

Nếu chính người anh em Trung Cộng của Bác và Đảng khởi tâm tham

Muốn thôn tính Việt Nam như đã từng thôn tính Tây Tạng, Mông Cổ

Khi người anh em Trung Cộng đang có mặt trên các chốt chiến lược cực kỳ hiểm yếu trên biển đông

— Các chốt điểm chiến lược cực kỳ hiểm yếu trên biển đông chính là Hoàng Sa và Trường Sa

Nếu đồng chí Trung Cộng của Bác và Đảng xua quân đường bộ và đường biển

Nếu đồng chí Trung Cộng từ Hoàng Sa, Trường Sa nã trọng pháo vào cái lưng Việt Nam trống hoác

Trống hoác từ Móng Cái vô tới mũi Cà Mau các con ơi!

Nếu chuyện ấy xảy ra có lẽ dân tộc ta sẽ được chết “trọn gói”

Dân tộc ta biết chạy ngả nào hỡi các con!

Ừ, có lẽ Bác và Đảng muốn dân tộc ta có chết thì nên chết thuỷ chung!

Ừ, có lẽ Bác và Đảng muốn dân tộc ta có chết nên chết chùm một kiểu chết đoàn kết!

Hay là Bác và Đảng muốn muốn tên nước ta trở thành tên một quận huyện của Trung Quốc?

Có lẽ vẫn còn nhiều tư liệu đang nằm trong thâm cung bí sử

Làm sao chúng ta biết được kế sách sâu xa của Đảng ta đầy trí tuệ!

Nguyễn Đức Nhân

http://tienve.org/home/activities/viewTopics.do?action=viewArtwork&artworkId=...