Giá biểu điện thoại


Giá biểu điện thoại

Nữ hoàng Elizabeth, Tổng thống George Bush, và Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cùng qua đời.

Nữ hoàng Elizabeth nói với Diêm vương: “Tôi nhớ Anh quốc, muốn gọi điện về nhà xem mọi người làm ăn ra sao”. Bà ta được gọi điện, trò chuyện mất 5 phút, và phải trả cho Diêm vương 5 triệu bảng Anh.

George Bush thấy vậy, đòi gọi về Mỹ thăm Laura, trò chuyện khoảng 2 phút, và phải trả cho Diêm vương theo đúng bảng giá là 10 triệu USD.

Nông Đức Mạnh cũng đòi gọi về thăm các thê thiếp ở quanh khu Ba Đình, trò chuyện khoảng 20 giờ, suýt cháy máy. Diêm vương đòi tiền cước điện thoại là 17.000 đồng VN (tương đương với 1USD).

Nông Đức Mạnh hơi bị ngạc nhiên, nhưng khoái trá.

Elizabeth và Bush lại đâm bực, hỏi sao rẻ vậy?

Diêm vương cười cười trả lời:

“Từ Địa ngục gọi về A tỳ được tính theo giá cước địa phương Hell to Hell!”.